пользователей: 29969
предметов: 12313
вопросов: 233119
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

56.Об’єднання позовних вимог.

Відповідно до ст. 58 ГПК України в одній позовній заяві може бути об’єднано кілька вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення чи поданими доказами. Прагнення позивачів об’єднати вимоги обумовлено переважно такими причинами:

-  об’єднання сприяє економії процесуальних коштів і часу;

-  спірні вимоги розглядаються одночасно одним і тим же судом;

-  оперативність провадження стосовно вирішення спору та зменшення судових витрат;

-  правильність і одностайність розгляду та вирішення окремих позовних вимог.

При об’єднанні позовних вимог необхідно звертати увагу на те, що вони мають бути пов’язані між собою підставою виникнення або поданими доказами. В іншому випадку позовна заява підлягає поверненню без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 63 ГПК України. Пов’язаними між собою підставою виникнення є ті вимоги, які випливають з одних і тих же правовідносин. Не впливають на об’єднання позовних вимог ті обставини, що зміст об’єднуваних вимог за характером різний — одних про визнання, других про присудження.

Коли вимоги випливають з різних правовідносин, урегульованих різними галузями права, і спрямовані на досягнення різної мети, особливо коли їх розгляд пов’язаний з різними методами дослідження, які ускладнюють процес розгляду та вирішення справи, тоді об’єднання видається недоцільним.

Суддя має право об’єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або рішенні.

Таким чином, право на об’єднання кількох позовних вимог мають як позивач, так і суддя, але останній ще додатково має право на об’єднання кількох справ. Якщо позивач порушив правила поєднання вимог, або поєднання цих вимог перешкоджатиме з’ясуванню прав і взаємовідносин сторін, чи може суттєво ускладнити вирішення спору, суддя має право згідно з п. 5 ч. 1 ст. 63 ГПК України повернути позовну заяву.

Підприємство, установа, організація має право звернутися до господарського суду із заявою про визнання недійсним рішення державної податкової інспекції або об’єднати цю вимогу з позовом про повернення стягнутої суми.

Суперечить ст. 58 ГПК України об’єднання вимог про розірвання чи зміну умов договору та відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов’язань. Однак ст. 58 ГПК України не виключає право позивача об’єднати в одній позовній заяві вимоги про визнання угоди недійсною з вимогою повернути отримане за цією угодою в натурі чи відшкодування у грошовій формі.

 


06.11.2013; 13:52
хиты: 124
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь