пользователей: 29949
предметов: 12312
вопросов: 233113
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

34. Поняття і види строків у господарському процесі

Процесуальний строк — це встановлений законом або судом проміжок часу, протягом якого повинна або може бути здійснена та чи інша процесуальна дія або закінчена певна частина провадження по справі (слід відрізняти строки, встановлені господарським процесуальним законодавством від строків, встановлених матеріальним правом, наприклад, строків позовної давності, встановлених Цивільним кодексом України).

В більшості випадків строки прямо зазначені законодавством, але в тому разі, якщо вони відсутні, господарський суд має право їх встановити.

За загальним правилом  можна поділити на види: строки, встановлені законодавством — Господарським процесуальним кодексом України або іншими законами, — для господарського суду й осіб, які беруть участь у справі; строки, які визначені господарським судом, — для осіб, які беруть участь у справі, та осіб, які не беруть участь у справі.                    ‘

Господарським процесуальним кодексом України встановлено такі процесуальні строки:

5-денний строк для надсилання матеріалів справи за встановленою підсудністю (ч. 1 ст. 17 ГПК України);

3-денний строк для винесення і надсилання ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви (ч.. 2 ст. 62 ГПК України);

3-денний строк для винесення і надсилання ухвали про повернення позовної заяви та доданих до неї документів без розгляду (ч.2ст. 63 ГПК України);

3-денний строк для винесення і надсилання ухвали про порушення провадження у справі (ч. 1 ст. 64 ГПК України);

двомісячний строк для вирішення спору (ч. 1 ст. 69 ГПК України);

місячний строк для вирішення спору про стягнення заборгованості за опротестованим векселем (ч. 2 ст. 69 ГПК України);

15днів для продовження строку вирішення спору у виняткових випадках. Рішення приймає голова господарського суду чи його заступник (ч. 3′ст. 69 ГПК України);

3-денний строк для розсилання рішень та ухвал господарського суду (ст. 87 ГПК України);

10-денний строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання з дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а в разі, коли в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення — з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України (ч. 1 ст. 93 ГПК України);

5-денний строк для надсилання місцевим господарським судом отриманої апеляційної скарги чи подання разом зі справою відповідному апеляційному господарському суду;

- двомісячний строк для розгляду апеляційної скарги І (подання) на рішення місцевого господарського суду з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію (ст. 102 ГПК України);

3-денний строк надсилання сторонам постанови апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги (подання) з дня її прийняття (ч. 4 ст. 105 ГПК України);

12 днів для подання (внесення) касаційної скарги (подання) з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили (ст. 110 ГПК України);

3-денний строк для надсилання сторонам у справі постанови касаційної інстанції з дня її прийняття (ч. 4 ст. 111-11 ГПК України);

місячний строк для перегляду за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора судового рішення господарського суду з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення (ст. 113 ГПК України) тощо.

 


06.11.2013; 13:52
хиты: 660
рейтинг:+3
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь