пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

6. Принцип процесуальної рівності усіх учасників судового процесу.

Принцип рівності всіх перед законом і судом поширює свою дію на всі стадії перегляду судових актів, оскільки, як було зазначено вище, діяльність відповідних судів також пов’язана зі здійсненням правосуддя.

І тут жодні обставини, у тому числі й не включені в перелік, не можуть слугувати виправданням якої б то не було нерівності суб’єктів господарювання і громадян перед законом і судом.

Принцип здійснення правосуддя на засадах рівності всіх перед законом і судом у досліджуваних стадіях виражається: а) у одноманітності застосування норм матеріального і процесуального права щодо всіх осіб, які беруть участь у справі; б) у тому що обсяг та зміст системи прав та обов’язків осіб, які беруть участь у справі, однозначно визначено лише господарсько-процесуальним законом (ГПК) залежно від того чи іншого процесуального статусу конкретної особи; в) у здійсненні функції правосуддя лише судами, що входять в єдину судову систему, передбачену ст. 125 Конституції України і ст.9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників  судового  процесу  перед  законом і судом незалежно від раси,  кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак).

 

 


06.11.2013; 13:52
хиты: 636
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь