пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

5. Принцип законності.

Особливе місце серед принципів господарського процесу займає принцип законності є загальноправовим (міжгалузевим) принципом, характерним для будь-якої галузі права, у зв’язку з чим досліджується в загальній теорії права і галузевих юридичних науках.

Законність у діяльності господарських судів означає повну відповідність всіх судових рішень і процесуальних дій суддів і учасників процесу, які здійснюються при вирішенні спорів, нормам матеріального і процесуального права. Цей принцип включає вимогу до суддів правильно застосовувати норми матеріального права і здійснювати процесуальні дії, керуючись законодавством України про судочинство у господарських судах.

Про порушення чи неналежне застосування норми матеріального права можна стверджувати, якщо:

господарським судом не було застосовано відповідного до обставин справи закону; господарським судом було застосовано законодавчі акти, які не підлягали застосуванню у конкретній справі; господарським судом здійснено помилкове тлумачення відповідних норм права. Тобто порушення чи неналежне застосування норми матеріального права може бути проявом у правозастосовній та правоінтерпретаційній площині, що в

будь-якому випадку спричинить незаконність судового акта та буде підставою для його скасування чи зміни.

Правильному застосуванню закону завжди передує процесуальна діяльність сторін і господарського суду з встановлення підстав виникнення, зміни або припинення суб’єктивних прав і обов’язків сторін, тобто юридичних фактів. Цей процес у господарських судах містить у собі як встановлення фактів, з якими сторони пов’язують виникнення, зміну або припинення прав, так і правову оцінку встановлених фактів.

Не можна вважати принцип законності достатньою мірою реалізованим, якщо у конкретній справі господарський суд повно й об’єктивно не встановить дійсні обставини справи, права й обов’язки сторін. Чинне законодавство про господарське судочинство передбачає перелік доказів, за допомогою яких встановлюються фактичні обставини (ст. 32 ГПК), порядок їх надання (ст. 33 ГПК), правила оцінки доказів (ст. 43 ГПК).

Для касаційного суду принцип законності має особливе значення, оскільки саме господарський суд касаційної інстанції відповідно до ст. 111-7 ГПК перевіряє законність рішень і постанов, прийнятих господарськими судами першої та апеляційної інстанцій.

 


06.11.2013; 13:52
хиты: 453
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь