пользователей: 28040
предметов: 12010
вопросов: 223531
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

поняття адміністративна юстиція.

Адміністративна юстиція - це правосуддя, судова галузь влади. Разом з тим це окрема адміністративна галузь правосуддя. Адміністративна юстиція - це встановлений законом порядок розгляду й рішення в судовій процесуальній формі справ, які виникають в області державного керування між громадянами або юридичними особами, з одного боку, і органами державного керування (посадовими особами), - з інший, здійснюваний загальними або спеціально створюваними для рішення правових суперечок судами. Зараз у багатьох країнах світу (Німеччина, Франція, Швеція та ін.) інститут адміністративної юстиції одержав своє законодавче закріплення. Зарубіжний досвід функціонування цього важливого правового інституту дозволяє виділити два його основних види:

  1. здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності загальними судами;
  2. здійснення такої діяльності спеціальними (спеціалізованими) адміністративними судами.                                                                          

 У цілому адміністративна юстиція являє собою один із засобів обмеження виконавчої влади, а адміністративні суди - засіб реалізації принципу поділу влади, додатковий захисний механізм суб'єктивних прав і воль громадян.

Адміністративна юстиція характеризується наявністю різних моделей (систем), що передбачають відмінні способи захисту прав громадян у сфері публічно-правових відносин. Основними моделями можна назвати континентальну та англосаксонську, які, незважаючи на істотні відмінності у питаннях організації та процедури діяльності, об’єднують спільні завдання – захист прав, свобод та інтересів прав громадян та здійснення ефективного контролю за законністю у сфері публічного управління (рис. 1). Новизною запропонованого поділу моделей адміністративної юстиції є виділення двох підсистем англосаксонської моделі: англійської, що представлена системою спеціальних органів із вирішення адміністративних спорів – адміністративних трибуналів, та американської, яка є компетенцією різноманітних органів виконавчої влади (агентств, комісій тощо), їх структурних підрозділів, посадових осіб та деяких спеціалізованих судів щодо розгляду та вирішення вищевказаної категорії справ за спеціальною квазісудовою процедурою.


хиты: 517
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь