пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Правові аспекти діяльності у сфері культури

1 СТРУКТУРА центрального апарату Міністерства культури України
2 8. Європейські тенденції законодавства про культуру.
3 9. Розділ «Культура» у Лісабонському договорі.
4 10. Хартія основоположних прав Європейського Союзу: основні засади.
5 11. «Європейський план дій щодо культури у глобалізованому світі». Програма «Культура» (2007-2013) ЄК: програми «Київська ініціатива» та «Інтеркультурні міста».
6 12. Програми з питань культури Східного Партнерства на 2011-2014 роки (Eastern Partnership Cultural Programme).
7 13. Європейські норми законодавства про культуру
8 14. Лісабонський договір: основні положення.
9 15. Маастріхтський договір: питання культури.
10 16. Хартія основоположних прав ЄС.
11 17. Питання культури в діяльності Європейської Комісії.
12 18. Програми Східного Партнерства та їх правовий вимір.
13 19. Законодавство про культуру у країнах СНД
14 20. Поняття арт-ринку.конспект
15 21. Інфраструктура арт-ринку.конспект
16 22. Виникнення і становлення арт-ринку.
17 23. Інформаційна функція арт-ринку.- конспект
18 24. Посередницька функція арт-ринку.конспект
19 25. Ціноутворююча функція арт-ринку.конспект
20 26. Регулююча та стимулююча функції арт-ринку.конспект
21 27. Основні нормативно-правові акти, що регулюють арт-ринок.
22 28. CINOA.
23 29. Галерейний бізнес: основні правові характеристики.
24 30. Митні аспекти переміщення художніх цінностей.Закон про вивезення і ввезення культурних цінностей
25 31. Аукціони: принципи функціонування.
26 32. Відкриття аукціонного дому.
27 33. Сотбіс: юридична характеристика.
28 34. Крістіс: юридична характеристика.
29 35. Українські аукціонні доми.
30 36. Поняття інтелектуальної власності.+ закон про авторське право
31 37. Дискусія про інтелектуальну власність та проект GNU.
32 38. Види об’єктів інтелектуальної власності.
33 39. Об’єкти авторського права. + закон про авторське право
34 40. Об’єкти суміжної власності.+ закон
35 41. Використання права інтелектуальної власності.
36 42. Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності.
37 43. Оформлення права інтелектуальної власності: інстанції та строки.
38 44. Порушення права інтелектуальної власності: піратство.
39 45. Порушення права інтелектуальної власності: плагіат.
40 46. Порушення права інтелектуальної власності: несумлінна реєстрація та підробка і заміна інформації.
41 47. Українське законодавство про інтелектуальну власність.
42 48. Система захисту прав інтелектуальної власності
43 49. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності
44 50. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності
45 51. Способи захисту права інтелектуальної власності: адміністративно-правовий; цивільно-правовий; кримінальна відповідальність.
46 52. Авторське право в мережі Інтернет.
47 53. Правила доступу до творів, що є культурною спадщиною.- Закон про захист культурної спадщини
48 Арт-криміналістика: сутність та складові.
49 55. Об’єкти арт-криміналістики.
50 56. Функціональна тріада арт-криміналістики.
51 57. Атрибуція та види атрибуції.
52 Поняття провенансу.
53 59. Кримінальні біографії творів мистецтва.
54 60. Відомі судові справи у галузі авторського права.
55 61. Встановлення авторства художнього твору.
56 62. Поняття контрафакції (піратства). Піратство і плагіат.
57 63. КіберпіратстКібер-піратство в Україні [ред.]
58 64. Експертний висновок: елементи, механізми, вартість.
59 Мистецтво як предмет інвестування.
10.02.2015; 20:18
хиты: 2907
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь