пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

56. Функціональна тріада арт-криміналістики.

Завдання, які виникають у лоні арт-криміналістики, міждисциплінарного характеру (на стику права і мистецтва) складають характерну криміналістичну тріаду:

1.         Ідентифікаційних задач – ґрунтуються на меті встановлення індивідуальної тотожності предметів, людей та інших об’єктів, зокрема:

-           Ідентифікація автора художнього твору (образотворчого мистецтва, музичного твору, хореографічного твору);

-           Ідентифікація виробника копії художнього твору;

-           Ідентифікація моделі (натурщиці, натурника) по художньому твору (картині, скульптурі, рисунку тощо);

-           Ідентифікація праобразу (персонажа) за зображенням;

-           Ідентифікація твору по його розділених частинах;

-           Ідентифікація майстра виготовителя супровідних аксесуарів (багетів, рам тощо);

-           Ідентифікація автора літературного твору;

-           Ідентифікація фотоапарата по фотографіях і негативах;

-           Ідентифікація копіювальної і друкарської техніки за екземплярами тиражу;

-           Ідентифікація твору по цифрових чи інших копіях;

-           Ідентифікація комп’ютера за цифровими творами художнього мистецтва.

2.         Діагностичних задач – діяльності по встановленню властивостей і станів досліджуваних об’єктів в цілях судового доказу (проф. Ю.Г. Корухов):

         Діагностика властивостей інструмента, який використовувався для створення твору мистецтва, включаючи літературні праці;

         Діагностика часу виготовлення твору;

         Встановлення способу виготовлення твору;

         Встановлення національної приналежності чи країни виготовлення твору.

3.         Ситуативних задач – криміналістична ситуатологія – вчення про закономірності відображення в матеріальній обстановці обставин події і окремих елементів досліджуваної події (проф. Г.Л. Грановський):

         Встановлення послідовності виготовлення окремих частин твору;

         Встановлення факту і обставин виготовлення твору;

         Встановлення факту продажу чи передачі твору;

         Встановлення факту внесення змін у твір мистецтва;

         Встановлення кількості авторів та/чи виконавців твору мистецтва;

         Встановлення обставин руйнування твору мистецтва;

         Тощо.


04.12.2014; 17:11
хиты: 201
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь