пользователей: 28053
предметов: 12021
вопросов: 223816
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

11. «Європейський план дій щодо культури у глобалізованому світі». Програма «Культура» (2007-2013) ЄК: програми «Київська ініціатива» та «Інтеркультурні міста».

ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНА СТРАТЕГІЯ

10 травня 2007 року, м. Брюссель. Європейська Комісія схвалила політичну заяву про роль культури у глобалізованому світі, у якій пропонується перша в історії Європейська культурна стратегія. У повідомленні підтверджується центральна роль культури у процесі Європейської інтеграції та пропонується план дій у сфері культури для Європи та її відносин із третіми країнами.

Позиція нової політики, що зветься „Європейський план дій щодо культури у глобалізованому світі”, викладена у формі повідомлення Комісії та доповнюється робочим планом, де описуються різні способи, за допомогою яких Європейський Союз підтримує культуру. Ці документи було підготовлено на основі публічних консультацій з усіма зацікавленими сторонами.

У повідомленні йдеться про три основні цілі, які спільно утворюють культурну стратегію для європейських інституцій, країн ЄС та культурно-творчої галузі:

1. Пропагування культурної багатоплановості та інтелектуального діалогу;

2. Пропагування культури як каталізатора творчості у рамках Лісабонської стратегії;

3. Пропагування культури як життєво необхідного елементу міжнародних відносин Європейського Союзу.

Регіональна програма Ради Європи

«Київська ініціатива для демократичного розвитку через культуру Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України»

(«Київська ініціатива»)

 

Україна є членом Ради Європи (РЄ) з 1995 року. За роки членства України в РЄ впроваджена в життя ціла низка програм в різних сферах життя держави. Кожна з цих програм передбачає комплексний пакет заходів, спрямованих на повнішу гармонізацію українського законодавства, інститутів і практики з європейськими стандартами у таких галузях компетенції РЄ, як права людини, демократія та верховенство права, боротьба з корупцією; реформа системи правосуддя та правоохоронних органів; засоби масової інформації, захист меншин; зміцнення демократичної політичної культури й плюралізму в суспільстві; соціальна єдність, освіта, культура, молодіжна політика і спорт.

 

Культурно-мистецька співпраця України з РЄ відбувається дуже активно. Саме у Києві у вересні 2005 року на П’ятому (розширеному) Міністерському колоквіумі за проектом РЄ STAGE «Культура та культурна політика задля розвитку» було прийнято декларацію «Київська ініціатива», запропоновану українською стороною. Рішення про започаткування програми Регіональної програми «Київська ініціатива» було ухвалене 7 грудня 2005 року на 950-ому засіданні Комітету міністрів РЄ.

«Київська ініціатива» – програма, спрямована на розвиток культурної політики та стратегій для консолідації демократії, міжкультурного діалогу та культурного розмаїття в країнах-учасницях. «Київська ініціатива» покликана розвивати культурну політику, культурну ідентичність та міжкультурний діалог з метою зміцнення європейських демократичних цінностей. Вперше у культурному проекті під егідою РЄ поєднані питання не лише культурної політики, але й культурної спадщини, культурного туризму та фінансування культурних проектів.

«Київська ініціатива» одразу здобула широку підтримку з боку її учасників та держав-членів РЄ. Вона позитивно відзначена у Декларації Фаро щодо міжкультурного діалогу (жовтень 2005 року), а також була визначена одним з пріоритетів Румунського головування у Комітеті Міністрів РЄ (листопад-2005 – травень-2006). У 2006 році в ході засідань Керівного комітету РЄ з питань культури (CDCULT) та Керівного комітету РЄ з питань культурної спадщини (CDPATEP) було прийнято рішення про внесення «Київської ініціативи» до пріоритетів діяльності РЄ у галузі культури в 2007 році та наголошувалося на важливості Програми в контексті регіонального виміру діяльності РЄ з розвитку міжкультурного діалогу.

В Україні починаючи з 2006 року в межах «Київської ініціативи» відбувається активна робота за проектами:

·   «Культурна політика і культурний обмін»

·   «Реабілітація культурної спадщини історичних міст»

·   «Транскордонна кінокультура»

·   «Виноробство, культурний туризм та обміни»

Інтеркультурні міста

Програма «Інтеркультурні міста» (ICC) стартувала в 2008 році як спільна ініціатива Ради Європи та Європейської Комісії.

Її було започатковано з метою вивчити вплив культурного розмаїття і міграції з точки зору європейських міст і визначити політику та стратегію, що здатні допомогти містам використати розмаїття як фактор розвитку. Важливим є те, що програма була розпочата для того, щоб запропонувати практичні політичні рішення і методи, які будь-яке місто в Європі могло б використати собі на користь.

Ця програма унікальна за своїм масштабом і підходами. На сьогодні вона охоплює весь Європейський континент, від Атлантичного узбережжя до Уралу, і стосується як історичного розмаїття, так і сучасних міграційних процесів. Програму починали 11 міст із 11 країн. Вони були відібрані за міцну прихильність міського керівництва до співпраці з розмаїттям, наявність надійної мережі громадських організацій, зацікавленість у цьому питання міських службовців і  місцевих ЗМІ. Нижче наведено мапу європейського проекту інтеркультурних міст.

Програма «Інтеркультурні міста» входить до Плану дій Ради Європи і України на 2011-2014 рр.  Координатор програми в Україні – Центр розвитку «Демократія через культуру». Пілотне базове місто – Мелітополь,Запорізька обл. 2011 року створено Українську платформу інтеркультурних міст (див. Українська платформа).

Культурна програма: серйозні культурні інвестиції

Культура Програма ЄС (2007-2013) має бюджет в розмірі € 400 млн для проектів та ініціатив, щоб відсвяткувати культурного розмаїття Європи та посилить нашого загального культурного спадщини через розвиток транскордонного співробітництва між культурними операторами та установ

 

Три мети ...

Культурна програма спрямована на досягнення трьох основних цілей: сприяння транскордонній мобільності тих, хто працює у сфері культури, заохочувати транснаціональні звернення культурної тамистецької продукції; та сприяння міжкультурному діалогу.

.. І трьох ниток

Для досягнення цих цілей, програма підтримує трьох ниток діяльності: культурні заходи; європейського рівня культурних органів, а також аналіз та розповсюдження діяльності.

Підтримка культурних заходів

Ця нитка дозволяє широкий спектр культурних організацій з різних країн до співпраці на культурні та мистецькі проекти. Ця нитка включає в себе три підкатегорії:

Багаторічні проекти співробітництва, працює протягом трьох-п'яти років.

Співпраця заходи, біг з максимальним терміном на два роки.

Спеціальні заходи, які пов'язані з гучними діями значного масштабу та охоплення. Підтримку культурних столиць Європи та фестивалів з європейським падіння розмірності при цьому суб-нитку.

Підтримка культурних органів

Ця пасмо підтримує культурні органів на європейському рівні. Вони заохочують обмін між культурними організаціями в різних європейських країнах, виявлення потреб європейського художнього співтовариства, подання сектора у боротьбі з інститутами ЄС, участь у суспільній дискусії з питань культури, а також виступати в якості європейської культурної послів.

 

Підтримка аналізу політики і діяльності з розповсюдження

Ця пасмо підтримує аналіз та розповсюдження діяльності, яка допоможе підвищити обізнаність про програму культура та її діяльність по-різному. Перший акцент робиться на надання підтримки для аналізу в галузі культурного співробітництва і розробки політики.

Друга полягає в тому, підтримуючи культурні контактних пунктів, які були створені для забезпечення ефективного поширення низових практичної та цілеспрямованої інформацією про програму локально у всіх країнах-учасницях.

Третій акцент робиться на надання допомоги в отриманні та поширенні інформації, так що культурні оператори можуть скористатися виходом і результати попередніх проектів, що фінансуються ЄС.

Ця категорія також підтримує проекти співпраці між приватними або громадськими організаціями, які мають прямий і практичний досвід в аналізі, оцінці чи оцінці впливу культурної політики на місцевому, регіональному, національному та / або європейського рівня, пов'язаних з одним або декількома з 3 цілей європейського порядку денного в галузі культури.


04.12.2014; 17:11
хиты: 243
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь