пользователей: 28227
предметов: 12115
вопросов: 227838
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Філософія

1 1.Предмет філософії.
2 2. Проблеми філософських методів.
3 3. Функції філософії
4 4.Філософія і світогляд.
5 5.Філософія та історія філософії.
6 6. Антична філософія.
7 7.Основні філософські школи Давньої Греції. Особливості філософування Сократа
8 8. Вчення Платона і Аристотеля.
9 9. Філософія Середньовіччя і Відродження.
10 10. Філософія Нового часу. Емпіризм Ф.Бекона,Т.Гоббса і Дж.Локка.
11 Філософія Нового часу. Раціоналізм Р.Декарта, Б.Спінози і Г.Ляйбніця. Про філософію з 10 питання, а потім продовження про раціоналізм.
12 12. Західноєвропейське просвітництво.
13 13. Німецька класична філософія.
14 14. Критична філософія І.Канта.
15 Філософська система Г.В.Ф.Гегеля. Діалектичний ідеалізм
16 16. Матеріалізм Л.Фейербаха. Соціально-економічне вчення К.Маркса.
17 17. Філософська думка в Україні.
18 18. Вчення Г.С.Сковороди.
19 19. Філософія української національної ідеї.
20 20. Західна некласична філософія 19-20 ст. (волюнтаризм, позитивізм, філософія життя, фрейдизм, екзистенціалізм та ін.).
21 21. Онтологія - наука про буття.
22 22. Матерія і рух.Саморух.
23 23. Проблема взаємодоповнення : матерія-рух-простір-час.
24 24. Спів залежність матеріального і духовного(ідеального).
25 25. Духовна культура як суб*єкт-об*єктне та суб*єкт-суб*єктне відношення.
26 26. Поняття «душа,дух,духовність».
27 27. Суспільно-історичне походження свідомості.
28 28. Структура свідомості. Свідомість і мова.
29 29. Свідоме і несвідоме.
30 30. Свідомість і самосвідомість. Рівні самосвідомості.
31 31. Гносеологія - наука про пізнання.
32 32. Чуттєве і раціональне. Образне і поняттєве в пізнанні.
33 33. Пізнання: істина і хиба; критерії істини; істина і правда.
34 34. Категоріальна знаряддевість пізнання.
35 35. Логіка - наука про мислення.
36 36. Різновиди логічних вчень.
37 37. Свідомість як основа пізнання і мислення.
38 38. Емпіричні і теоретичні рівні пізнання і мислення.
39 39. Особливості природничонаукового, суспільствознавчого та філософського пізнання.
40 40. Методологія пізнання та мислення.
41 41. Філософське тлумачення суспільства.
42 42. Діяльність як сутнісний спосіб буття людини в світі.
43 43. Суспільство і природа.
44 44. Сучасні глобальні екологічні проблеми.
45 45. Проблематика антропосоціогенезу.
46 46. Предметний світ культури людини.
47 47. Історичні форми організації соціального буття.
48 48. Поняття «суспільно-економічна формація» і «суспільна епоха».
49 49. Лінійна філософія історії.
50 50. Нелінійна філософія історії.
51 51. Суспільне виробництво. Матеріальне і духовне виробництво.
52 52. Форми суспільної свідомості.
53 53. Філософія як форма суспільної свідомості.
54 54. Поняття «громадянське супільство» та «правова держава».
55 55. Індивід,індивідуальність,особистість.
56 56. Про взаємодоповнюваність громадянина і особистості.
57 57. Джерела і рушійні сили історії.
58 58. Історичний прогрес та його критерії.
59 59. Філософія техніки.
60 60. Людина - мета і вища цінність історичного розвитку.
17.01.2014; 21:15
хиты: 7965
рейтинг:+2
Гуманитарные науки
философия
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь