пользователей: 28032
предметов: 12003
вопросов: 223398
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


11-20(верхня нижня опора; сила інерції;сили, що діють на тіло при рухах; сила тертя лобового опору; визначення ЗЦВ)

11.Охарактеризувати положення тіла при нижній опорі.

14.Охарактеризувати положення тіла при верхній опорі

15.Розкрити поняття про силу інерції, її значення при рухах тіла людини

           Сила інерції – сила, що виникає при русі тіла із прискоренням. У практиці спорту необхідно враховувати цю силу, тому що раціональне її використання дозволяє заощаджувати м'язову енергію: у метальників - при балістичній роботі м'язів, у бігунів при переносі кінцівок.

16.Надати загальну характеристику сил, що діють на тіло  при рухах

Кожний рух людини, будь-яке положення, яке вона займає, вправа, виконувана нею, обумовлені взаємодією зовнішніх і внутрішніх сил.

         Зовнішні  (діють із зовні або при взаємодії із зовнішнім світом: землею, водою, повітрям, предметами).

          Постійна напруга скелетних м’язів зумовлена тим, що тіло людини на Землі завжди знаходиться під впливом сил тяжіння. Вона дорівнює вазі тіла, прикладеної до центра ваги і спрямована долілиць. Сила ваги – сила, з якою тіло людини притягається до землі. Положення тіла в просторі є тимчасовою фазою відносного спокою тіла, тобто відсутністю видимого зовнішнього руху. Проте це не означає, що при збереженні певного положення тіла у просторі руховий апарат людини вимкнений з роботи.

У місці зіткнення тіла з опорною поверхнею на організм людини діє інша сила – сила реакції опори, яка чисельно дорівнює силі тяжіння, але прямо протилежна до неї по напрямку. Фізичний сенс сили реакції опори заснований на третьому законі механіки, який свідчить, що при взаємодії двох тіл (в даному випадку тіла людини і опорної поверхні) сила дії завжди дорівнює силі протидії. З механіки відомо, що доки сила тяжіння і сила реакції опори діють по одній прямій, тверде тіло зберігає стан рівноваги (або спокою).

           Сила тертя – це сила, що виникає при контакті між тілами або при русі тіла. Вона діє на поверхні контакту у бік, протилежний напрямку руху. Без сили тертя неможливо будь-яке переміщення тіла. Для збільшення сили тертя створюються необхідні умови, наприклад, тартанові покриття бігових доріжок, шипована  підошва на спортивному взутті й ін.

          Сила опору зовнішнього середовища – сила, що виникає при русі тіла в повітряному середовищі. Вона залежить від площі лобового опору, швидкості руху і щільності середовища. Зі зменшенням лобової поверхні вона зменшується. Лобову поверхню можна зменшити, прийнявши більш вигідну позу, надягши обтічний костюм і т.д.

           Сила інерції – сила, що виникає при русі тіла із прискоренням. У практиці спорту необхідно враховувати цю силу, тому що раціональне її використання дозволяє заощаджувати м'язову енергію: у метальників - при балістичній роботі м'язів, у бігунів при переносі кінцівок.

           Доцентрова сила – це сила інерції, що виникає при русі тіла по окружності й спрямована до центра обертання. Відцентрова сила – це сила інерції, що виникає при русі тіла по окружності й спрямована від центра обертання. Обидві сили рівні по величині, але протилежні по напрямку.

         Якщо зовнішні сили, що діють на тіло, врівноважені, то воно перебуває в спокої. У противному випадку, тіло переміщається в бік рівнодіючої сили. Кожна із зовнішніх сил може бути як рушійною, так і гальмуючою. Так, сила попутного вітру при ходьбі або бігу є рушійною силою, а сила зустрічного вітру – гальмуючою.

  Внутрішні сили (виникають у самому тілі і спричиняють взаємодію між ланками або точками якої-небудь системи).  Активні сили:

 • сила тяги скелетних м'язів:
  • величина;
  • напрямок;
  • точка прикладення.

        Сила м'язів визначається, у свою чергу:

 • фізіологічним поперечником;
 • площею початку і прикріплення;
 • видом важеля, у якому відбувається рух.

        Оскільки більшість м'язів діють на суглоб на деякій відстані від нього, вони мають плече важеля, і тому вірніше говорити не про силу м'язів, а про момент обертання м'язової сили (добуток величини сили на її плече).

             Пасивні сили:

 • сила еластичної тяги м'яких тканин (зв'язувань, фасцій, м'язів);
 • сила опору хрящів, кісток;
 • сила молекулярного зчеплення синовіальної рідини.

       Аналізуючи роботу пасивної і активної частин опорно-рухового апарата при різних положеннях тіла, необхідно враховувати наступне. При різних стійках сила ваги, спрямована долілиць, діє завжди на стискання і прагне зігнути або розігнути окремі ланки тіла залежно від того, попереду або позаду проходить вертикаль сили ваги.  В окремих випадках, коли вертикаль проходить через середину суглоба, внутрішні сили не включаються в роботу (момент обертання м'язової сили дорівнює нулю). При положеннях тіла у висі сила ваги діє на розтягання, прагнучи відірвати тіло від поперечини, розірвати все ланки тіла в суглобах.

          Сила м’язової тяги відноситься до внутрішніх сил організму. Вона виникає в результаті активної напруги скелетних м’язів. Напрям дії сили м’язової тяги може збігатися з напрямом сили реакції опори. В такому разі обидві сили (сила м’язової тяги і сила реакції опори) протидіятимуть силі тяжіння.

17.Розкрити поняття про силу тертя, її значення під час руху тіла людини

           Сила тертя – це сила, що виникає при контакті між тілами або при русі тіла. Вона діє на поверхні контакту у бік, протилежний напрямку руху. Без сили тертя неможливо будь-яке переміщення тіла. Для збільшення сили тертя створюються необхідні умови, наприклад, тартанові покриття бігових доріжок, шипована  підошва на спортивному взутті й ін.

18.Розкрити поняття про силу лобового опору

19.Пояснити метод визначення положення загального центру ваги тіла   

Визначення ЗЦВ тіла дуже складне. Вперше його визначив Бореллі в 1679р. Він використовував принцип важеля 1-го роду, поклавши тіло людини на дошку врівноваживши її на гострому клині (рисунок дивись нижче). Бореллі визначив, що ЗЦВ тіла людини, що перебуває в горизонтальному положенні, розташований між сідницями і лобком.  Коли мова йде про живу людину, то мається на увазі не геометрична точка, а сфера величиною 5-10 мм, розташована в положенні стійки в області малого тазу на рівні 5-го поперекового й 1-го крижового хребця. Надалі Гарлес за допомогою методу Бореллі визначив центри ваги окремих частин тіла на заморожених трупах.

Найбільш точним методом визначення ЗЦВ тіла є метод, заснований на використанні важеля 2-го роду (Шейдт), що дозволяє встановити розташування ЗЦВ тіла від підошовної поверхні стоп. При цьому випробуваного кладуть на дошку, один кінець якої закріплений, а другий спирається на десяткові ваги. Важіль перебуває в рівновазі, коли добуток довжини тіла ( плече-важеля) на показник десяткових ваг дорівнює добутку відстояння  ЗЦВ тіла від стоп на вагу тіла.

20.Пояснити місцезнаходження ЗЦВ тіла людини у положенні стоячи


14.01.2014; 18:59
хиты: 602
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь