пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Матан
» fiz

Перелік питань базового рівня знань з Механіки

1. Принцип відносності Галілея.

2. Радіус вектор, вектор швидкості, повного прискорення.

3. Розклад повного прискорення на тангенціальне та нормальне (значення модулів та взаємний напрям)

4. Вектор елементарного кутового переміщення. Вектор кутової швидкості, кутового прискорення.

5. Зв'язок лінійної швидкості з кутовою, тангенціального прискорення з кутовим.

6. 2-й Закон Ньютона в імпульсній формі.

7. Поняття центру мас, швидкість та радіус вектор центру мас. Закон Ньютона для руху центра мас (зовнішні та внутрішні сили).

8. Поняття неінерціальної системи відліку. Сили інерції (відцентрова, переносна, Коріоліса)

9. Закони збереження імпульсу та умова його виконання. Абсолютно пружній та не пружній удар.

10. Момент імпульсу, момент сили, рівняння моментів (рівняння динаміки обертального руху). Закон збереження моменту імпульсу та умови його виконання.

11. Робота сили. Робота консервативної сили. Потенціальна енергія. Закон збереження енергії та умова його виконання.

12. Закони Кеплера.

13. Момент інерції твердого тіла, рівняння динаміки (поступального, обертального) руху твердого тіла. Теорема Гюйгенса-Штейнера.

14. Принцип відносності Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Інваріанти СТО.


27.01.2016; 09:22
хиты: 34
рейтинг:0
Естественные науки
физика
классическая механика
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь