пользователей: 27852
предметов: 11902
вопросов: 220576
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Анатомія людини

Конституційні типи людини

Типи конституції, за М.В. Чорноруцьким, основані голов­ним чином на морфологічних і деяких функціональних ознаках.

Людина астенічного типу характеризується високим (рідше се­реднім) зростом, довгою грудною кліткою з гострим підгрудинним кутом, довгою шиєю, вузьким плечовим поясом, відносно довгими кінцівками, ніжною тонкою блідою шкірою й слаборозвиненою підшкірною основою. Невелике серце, видовжені легені, короткі кишки, знижений артеріальний тиск, переважають процеси диси­міляції.

Гіперстенічний тип людини має риси, прямо протилежні рисам астенічного типу: середній і нижче середнього зріст, масивне тіло, добре розвинена підшкірна основа, відносно короткі кінцівки, ко­ротка грудна клітка, коротка шия, великий живіт, відносно велике серце, довгі кишки, схильність до підвищення артеріального тиску, переважають процеси асиміляції.

У людини нормостенічного типу відносно пропорційний гармо­нійний склад тіла, добре розвинена кістково-м'язова система. Вва­жають, що нормостенічний тип займає середнє положення між ас­тенічним і гіперстенічним типами.

В. М. Шевкуненко виділив два типи конституції: доліхоморф­ний (близький до астенічного типу) і брахіморфний (близький до гіперстенічного типу). При визначенні типів конституції для загальної орієнтації # уточнення локалізації різних частин та органів тіла людини корис­туються уявно проведеними площинами й осями. При цьому лю­дина перебуває у вертикальному положенні, п'яти торкаються одна одної, а долоні обернені допереду.


хиты: 1417
рейтинг:+2
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь