пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» ЗЕД

ЗЕД

1 Зовнішньоекономічний комплекс держави, його особливості в Україні.
2 Основні теорії зовнішньоекономічних зв’язків.
3 Основні види ЗЕД.
4 Рівні, методи і засоби регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
5 Основні методи державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
6 Інститути мегарегулювання зовнішньоекономічних зв’язків.
7 Нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.
8 Система митного регулювання. Класифікація мита.
9 Особливості митного регулювання в Україні.
10 Сутність і основні суб’єкти валютного ринку.
11 .Валютні курси та їх взаємозв’язок.
12 Основні форми валютних операцій. Торгові й неторгові валютні операції
13 .Суб’єкти валютного регулювання та його основні інструменти.
14 Визначення та класифікація зовнішньоторговельних операцій
15 Міжнародні бартерні операції та зустрічні закупки. Викуп застарілої продукції як форма міжнародної зустрічної торгівлі
16 Компенсаційні угоди, угоди на широкій компенсаційній основі, операції з давальницькою сировиною в міжнародній торгівлі
17 Особливості й схеми експортних, імпортних, реекспортних і реімпортних операцій
18 Класифікація посередників за їх місцем на ринку.
19 .Класифікація міжнародних посередницьких операцій.
20 .Сутність і класифікація міжнародних орендних відносин.
21 .Комісійні й консигнаційні операції.
22 Особливості лізингу в ЗЕД
23 Вибір міжнародного ринку і контрагентів зовнішньоторговельного контракту
24 Основні умови й статті типового контракту купівлі-продажу в міжнародній практиці
25 Функції відділу маркетингу зовнішньоторговельного підприємства
26 Сутність, етапи розвитку і основні форми маркетингових досліджень зовнішнього ринку
27 Класифікація міжнародних перевезень.
28 Особливості міжнародного регулювання зовнішніх перевезень.
29 Базисні умови постачань товарів “ІНКОТЕРМС-2010”
30 Класифікація іноземних інвестицій.
31 Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні
32 .Основні засоби регулювання іноземного інвестування
33 .Міжнародні вимоги до зовнішньоторговельного контракту.
34 Особливості здійснення міжнародних ділових переговорів. Порядок укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів
35 Умови міжнародних платежів. Основні засоби розрахунків
36 Міжнародні особливості використання чеків і векселів.
37 Міжнародні вимоги до акредитивної та фінансової форми розрахунків.
38 Особливості встановлення, фіксації та поправок до зовнішньоторговельних цін
39 .Інтегральні показники ефективності ЗЕД підприємства.
40 Сутність і головні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності.
05.06.2016; 21:14
хиты: 470
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь