пользователей: 28476
предметов: 12176
вопросов: 229194
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

.Інтегральні показники ефективності ЗЕД підприємства.

Якщо підприємство займається експортом та імпортом одночасно, то для оцінки його роботи на зовнішньому ринку за визначений період можуть бути розраховані інтегральні показники ефективності зовнішньоторговельної діяльності. 

Показник інтегрального економічного ефекту від експортно-імпортної діяльності ЕЕ можна розрахувати у такий спосіб: ЕЕ = ЕЕім +ЕЕекс

де ЕЕім - сумарний економічний ефект від експорту, приведений до проміжку часу, за який визначається ефект, грн.

ЕЕекс - сумарний економічний ефект від імпорту, приведений до проміжку часу, за який визначається ефект, грн.

Інтегральний показник ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства за відповідний період часу розраховується так:

 

де Еекс-імп-інтегральний показник ефективності експортно-імпортної діяльності, коп./грн, %;

Векс - повні витрати на експорт, приведені до проміжку часу, за який визначається економічна ефективність, грн;

Вімп - повні витрати на імпорт, приведені до проміжку часу, за який визначається економічна ефективність, грн.

 

Інтегральний ефект діяльності підприємства, зокрема з іноземними інвестиціями при відокремленні ефективності участі вітчизняного й іноземного партнерів визначається за формулою

Еінт = (Дt – Вt) × (1 / (1 + Е)t-1),

де   Еінт – показник інтегрального ефекту або підприємства в цілому, або кожного учасника окремо;

Дt – показник доходів у t-му році;

Вt – показник витрат у t-му році;

Е – коефіцієнт дисконтування щодо визначення ступеня зниження цінності витрат і надходжень t-го року в міру їх віддалення від першого року розрахункового періоду.

Використання коефіцієнта дисконтування здійснюється згідно міжнародній практиці оцінки ефективності інвестицій, зокрема рекомендаціями ЮНІДО щодо підготовки промислових техніко-економічних досліджень.

Можливе використання таких значень Е:

-      для розрахунку інтегрального макроекономічного національного ефекту – 0,1 (Ен);

-   для визначення ефекту діяльності підприємства в цілому – рівень рентабельності кращих вітчизняних підприємств аналогічного профілю або процентна ставка на довготерміновому ринку капіталів країни іноземного партнера;

-   для розрахунку ефекту витрат вітчизняного учасника – галузевий норматив ефективності капіталовкладень;

-   для визначення інтегрального ефекту витрат іноземного партнера – процентна ставка на довготерміновому ринку капіталів його країни.


02.06.2016; 18:24
хиты: 6
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь