пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Особливості функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні

Найбільш поширеною формою функціонування іноземного капіталу на території України як одна із форм господарювання за нових умов, що дає змогу залучити іноземний капітал в економіку, є спільні підприємства.

Стаття 3 Закону України «Про режим іноземного інвестування» визначає, що однією із форм здійснення іноземного інвестування в Україні є часткова участь іноземних інвесторів у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств.

Підприємства з іноземними інвестиціями - це підприємства, організації, у статутному фонді яких частка іноземних інвестицій складає не менше 10%. Поняття "підприємство з іноземними інвестиціями", відповідно з діючим законодавством України, ототожнюється з поняттям "спільне підприємство".

Спільне підприємство — організаційно-правова форма створення фірми в країні-одержувачеві капіталу. Даний вид підприємств створюється і управляється спільно іноземними і місцевими інвесторами, як правило, приватними фірмами, але іноді державними підприємствами чи навіть урядовими органами. Спільні підприємства можуть утворюватись у третій країні декількома іноземними компаніями. Метою цієї стратегії є проникнення компанії на нові ринки з меншими витратами і ризиком, ніж у разі застосування інших інвестиційних методів.

У міжнародній економічній теорії спільні підприємства виділяють як один із найбільш розвинутих видів спільної підприємницької діяльності, характерними особливостями якого є: 

- наявність згоди про довготермінові цілі співробітництва; 

- об'єднання сторонами активів; 

- оцінка об'єднаних активів як капіталовкладень обох сторін; 

реалізація погоджених завдань через самостійні органи управління, незалежні від органів управління сторін; 

участь обох сторін у прибутках та збитках, відповідно до вкладеного капіталу.

Спільні підприємства мають переваги порівняно з іншими видами спільного підприємництва, оскільки забезпечується довготривалість угод, комплексність співробітництва, спільна відповідальність партнерів за ефективність діяльності підприємства, зменшується ризик, особливо політичний.

Створення спільних підприємств передбачає розширення виробництва до міжнародних масштабів, тобто формування виробничої власності, що знаходиться під контролем з боку різнонаціональних кооперантів. При цьому допускається, що кожен засновник спільного підприємства робить внесок у статутний фонд такого підприємства у формі, що відповідає можливостям і цілям здійснення іноземних інвестицій.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. передбачає можливість створення українсько-іноземних спільних підприємств у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства.

Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Суб'єктами господарювання в режимі іноземного інвестування є:

•    юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;

•    фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України;

•    іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

•    інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визначаються такими чинним законодавством України.

Узаконеними формами іноземних інвестицій в Україні є: 

1) часткова участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки у діючих підприємствах;

2)    створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам;

3)    придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна;

4)    придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав користуватися землею та концесій на використання природних ресурсів на території України:

5)    придбання інших майнових прав;

6)    інші форми здійснення інвестицій, зокрема, на підставі угод з
суб'єктами господарської діяльності України, які прямо та виключно
не заборонені законами України.

На території України щодо іноземних інвестицій та форми їх здійснення встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, що означає ті самі права і обов'язки для підприємств з іноземними інвестиціями, які діють для національних суб'єктів господарської діяльності.


04.06.2016; 20:38
хиты: 6
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь