пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основні методи державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків.

Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків - це система господарсько-політичних заходів, здійснюваних державними органами з поглиблення і розширення участі країни в міжнародному поділі праці з метою підвищення ефективності суспільного виробництва та оптимізації структури споживання. 
Воно є складовою частиною механізму відтворення національного економічного потенціалу і являє собою один з основних об'єктів державного регулювання національної економіки поряд з відтворювальної, технологічної, галузевої і територіальної її структурою, науково-технічним прогресом, соціальними відносинами, навколишнім середовищем та ін 
Глобальні цілі державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків конкретизуються в залежності від гостроти конкретних проблем, що виникають у господарській і соціальній сферах. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності здійснюється за допомогою таких методів: тарифні (економічні) методи регулювання; нетарифні (організаційно-адміністративні) методи регулювання. Тарифні (економічні) методи регулюваннязовнішньоекономічної діяльності являють собою комплекс заходів державного регулювання за допомогою митних тарифів. Тарифне регулювання виконує дві функції: протекціоністську — захист вітчизняних товарів і послуг від іноземної конкуренції; фіскальну - поповнення державного бюджету. Мито являє собою грошовий збір чи податок, який держава бере з товарів, власності та інших цінностей при перетині кордону України. Митні ставки класифікують: а) за методом нарахування на: адвалерні — нараховуються у відсотках до митної вартості товару, послуг; специфічні - нараховуються у твердій сумі від одиниці виміру ваги, площі, об´єму і тощо; комбіновані - об´єднують адвалерні і специфічні. Нетарифні (організаційно-адміністративні) методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності - комплекс заходів обмежено-заборонного порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів та послуг на внутрішній ринок країни. Нетарифні обмеження являють собою заходи прихованого протекціонізму, мають характер адміністративного (силового) регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Метою нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності є: покращення (погіршення) конкурентних умов в імпортуючій країні; захист національної економіки, охорона навколишнього середовища, здоров´я населення, моралі, релігії і національної безпеки.

 


02.06.2016; 18:24
хиты: 6
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь