пользователей: 28482
предметов: 12180
вопросов: 229329
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основні види ЗЕД.

До видів зовнішньоекономічної діяльності,  які  здійснюють  в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:

 • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
 • надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових,     експортних,     посередницьких,    брокерських, агентських,    консигнаційних,     управлінських,     облікових,  аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не  заборонені  законами  України;  надання  вищезазначених послуг іноземними    суб'єктами    господарської   діяльності   суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
 • наукова,  науково-технічна,  науково-виробнича,  виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та  підготовка  спеціалістів  на  комерційній основі;
 • міжнародні  фінансові  операції  та  операції  з   цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
 • кредитні   та   розрахункові   операції   між  суб'єктами зовнішньоекономічної    діяльності    та   іноземними   суб'єктами господарської        діяльності;        створення       суб'єктами зовнішньоекономічної    діяльності   банківських,   кредитних   та страхових   установ   за   межами  України;  створення  іноземними суб'єктами   господарської   діяльності   зазначених   установ  на території України у випадках, передбачених законами України;
 • спільна  підприємницька    діяльність    між    суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб'єктами господарської  діяльності,  що    включає    створення    спільних
  підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських
  операцій  та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
 • підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням  ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних  об'єктів  власності  з  боку  іноземних  суб'єктів господарської    діяльності;   аналогічна   діяльність   суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
 • організація та здійснення діяльності  в  галузі  проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій,  симпозіумів,  семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній  основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності;  організація та здійснення оптової, консигнаційної та  роздрібної  торгівлі  на території  України  за  іноземну  валюту  у  передбачених законами України випадках;
 • товарообмінні  (бартерні)  операції  та  інша  діяльність, побудована  на  формах  зустрічної   торгівлі    між    суб'єктами
  зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб'єктами господарської діяльності;
 • орендні, в тому числі лізингові,  операції  між  суб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності    та    іноземними    суб'єктами господарської діяльності;
 • операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних
  аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 • роботи  на  контрактній  основі  фізичних  осіб  України з
  іноземними  суб'єктами  господарської  діяльності  як на території
  України,  так  і  за  її межами; роботи іноземних фізичних осіб на
  контрактній  оплатній  основі  з  суб'єктами  зовнішньоекономічної
  діяльності як на території України, так і за її межами;
 •  інші види зовнішньоекономічної  діяльності,  не  заборонені прямо і у виключній формі законами України.

     Посередницькі операції, при здійсненні яких  право  власності на товар не переходить до  посередника  (на  підставі  комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших),  здійснюються без обмежень.

 


02.06.2016; 18:24
хиты: 6
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь