пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Державне право зарубіжних країн

1 1. Конституційне право як галузь права в зарубіжних країнах
2 2. . Предмет і система конституційного права зарубіжних країн.
3 3. Джерела конституційного (державного) права
4 4.Поняття, сутність і зміст конституції у різних країнах
5 5. Етапи розвитку конституцій зарубіжних країн
6 6.Класифікація конституцій
7 7. Інститут конституційного контролю в зарубіжних країнах.
8 8. Зміст і способи визначення правового становища особистості в зарубіжних країнах
9 9. . Інститут громадянства в зарубіжних країнах.
10 10.Класифікація прав і свобод в зарубіжних країнах.
11 11.Види гарантій прав і свобод в зарубіжних країнах.
12 12.Історичний розвиток прав і свобод людини і громадянина.
13 13.Особисті (громадянські) права, свободи і обов’язки.
14 14.Політичні права,свободи та обов’язки.
15 15.Економічні, соціальні і культурні права, свободи і обов’язки.
16 16.Норми конституційного права і конституційно-правові інститути.
17 17.Суб’єкти конституційно-правових відносин та їх природа.
18 18.Основні напрямки і школи в науці конституційного права зарубіжних країн.
19 19.Конституційний принцип розподілу влад: історія та механізм функціонування.
20 20.Конституційне регулювання суспільних відносин.
21 21.Принцип народного суверенітету в конституційному праві.
22 22.Соціально-політична класифікація партій в зарубіжних країнах
23 23.Партійні системи зарубіжних країн.
24 24.Форми правління в зарубіжних країнах.
25 25.Форми державного устрою зарубіжних країн.
26 26.Державний режим в зарубіжних країнах.
27 27.Принципи виборчого права.
28 28.Правове регулювання підготовки і проведення виборів.
29 29.Виборчі системи в зарубіжних країнах.
30 30.Референдум: класифікація видів.
31 31.Поняття політичних партій, суть та механізм організації.
32 32.Визначення парламенту та його структура.
33 33.Порядок формування парламентів. Статус депутата.
34 34.Класифікація та повноваження парламентів.
35 35.Порядок роботи парламенту. Законодавча процедура.
36 36.Місце уряду в системі вищих органів влади зарубіжних країн.
37 37.Формування, склад та структура уряду в зарубіжних країнах.
38 38.Повноваження та відповідальність уряду і його членів.
39 39.Судова влада в системі розподілу влад.
40 40.Структура судової влади та статус суддів, прокурорів, слідчих.
41 41.Конституційно-правові принципи організації і діяльності судової системи.
42 42.Конституційна та адміністративна юстиція в зарубіжних країнах.
43 43.Характеристика органів, що сприяють судовій владі.
44 44.Поняття та юридична природа органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
45 45.Порядок формування і структура органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
46 46.Класифікація органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
47 47.Участь органів місцевого самоврядування у вирішенні загальнодержавних питань і державний контроль по відношенню до місцевого самоврядування.
48 48.Місце і роль глави держави в державному механізмі зарубіжних країн.
49 49.Фактичний і юридичний статус глави держави та порядок заміщення цієї посади.
50 50.Повноваження та компетенція глави держави в зарубіжних країнах.
51 51.Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.
52 52.Конституційне розмежування зовнішньополітичних повноважень між федерацією та її суб’єктами.
53 53.Розподіл зовнішньополітичних повноважень між вищими органами державної влади і управління.
54 1. Система ―стримувань і противаг‖ як система організації верховної державної влади США.
55 2. Принцип розподілу влад в Конституції США.
56 3. Президент США: межі компетенції та повноважень. Процедура імпічменту.
57 4. Судова влада в США.
58 5. Американський федералізм і місцеве самоврядування та управління.
59 6. Основні особливості конституційних актів Великої Британії. Характеристика Британської Конституції.
60 7.Конституційно-правовий статус людини і громадянина у Великій Британії.
61 8. Державні органи Великої Британії. Судова система.
62 9. Політико-територіальний устрій Великобританії. Організація публічної влади на місцях.
63 10. Характеристика конституційного розвитку Франції в другій половині ХХ століття
64 11.Конституційно-правовий статус людини і громадянина у Франції.
65 12.Виборче право і виборча система У Республіки.
66 13.Система державних органів влади у Франції. Судова система.
67 14.Політико-територіальний устрій Франції. Регіональне і місцеве самоуправління і управління.
68 15.Конституційний розвиток в Італії та загальна характеристика діючої Конституції 1947 року.
69 16.Конституційні основи правового статусу людини і громадянина в Італії.
70 17.Центральні та місцеві органи влади в Італії. Судова влада.
71 18.Виборче право Італії.
72 19.Загальна характеристика Основного закону ФРН 1949 року та конституції земель.
73 20.Конституційні основи правового статусу людини і громадянина в Німеччині.
74 21.Федеральні державні органи: компетенція та повноваження
75 22.Політико-територіальний устрій Німеччини. Публічна влада на місцях.
76 23.Судова влада ФРН.
77 24.Конституційний розвиток в Іспанії та загальна характеристика діючої Конституції 1978 року
78 25.Вищі органи державної влади Іспанії.Регіональна автономія.
79 26.Політико-територіальний устрій Іспанії. Місцеве самоуправління.
80 27.Судова система Іспанії. Генеральна рада судової влади.
81 28.Основи державного (конституційного) права Швейцарії. Характеристика Федеральної конституції та конституцій кантонів.
82 29.Швейцарський федералізм. Публічна влада в кантонах і общинах
83 30.Основи конституційного права КНР. Характеристика діючої Конституції.
84 31.Система вищих органів державної влади і управління КНР.
85 32.Адміністративно-територіальний устрій і національна автономія КНР. Місцеве управління і самоуправління
86 33.Основи конституційного права Японії. Характеристика діючої Конституції 1947 року
87 34.Система державних органів влади Японії. Адміністративно-територіальний поділ.
88 35.Основи конституційного права Індії. Характеристика діючої Конституції
89 36.Державні органи Індійської федерації. Публічна влада в штатах і союзних територіях
90 37.Основи конституційного права Польщі. Загальна характеристика конституційних прав і свобод.
91 38.Державні органи Польщі. Політико-територіальний устрій.
92 39.Загальна характеристика конституцій зарубіжних країн СНД.
93 40.Державний устрій зарубіжних країн СНД.
94 41.Конституційний статус людини і громадянина в зарубіжних країнах СНД.
95 42.Конституційні основи правосуддя і прокурорського нагляду в зарубіжних країнах СНД
96 43.Особливості латиноамериканських конституцій.
97 44.Форми правління і державного устрою в латиноамериканських країнах.
98 45.Загальна характеристика конституційного права арабських країн.
99 46.Конституційне право держави Ізраїль.
28.01.2016; 11:33
хиты: 6959
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
юриспруденция (философия права)
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2020. All Rights Reserved. помощь