пользователей: 27853
предметов: 11902
вопросов: 220576
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» экономика

экономика

1 1. Поняття «економіка», предмет та методи пізнання економічних процесів. Термін економіка походить від двох грецьких слів (ойкос-дім, господарство, номос - правило або закон) і дослівно переводиться управління домашнім господарством. Предметом економічної теорії являється вивчення економічних відносин між людьми, які склались у процесі виробництва розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг, а також закони, які керують цими відносинами в умовах обмежених ресурсів. Методи: аналіз, індукція, дедукція, синтез, історизм, логіка, статистичний, абстракційний.
хиты: 548
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь