пользователей: 28228
предметов: 12116
вопросов: 227945
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Цив пр

1 Поняття цивільного права
2 Предмет цивільного права
3 Метод цивільно-правового регулювання
4 Цивільне право характеризується певними принципами
5 Акти цивільного законодавства України
6 Роль судової практики у застосуванні цивільного законодавства
7 Дія цивільних законів
8 Система цивільного права України
9 Цивільні правовідносини
10 Види цивільних правовідносин
11 Юридичні факти
12 Поняття цивільної правоздатності
13 Поняття дієздатності громадян
14 Обмеження дієздатності громадян
15 Визнання громадянина недієздатним
16 фізична особа яка вважається безвісті відсутньою правові наслідки
17 Оголошення громадянина померлим
18 Опіка. права та обовязки опікунів
19 Піклування
20 Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
21 Поняття та ознаки юридичної особи
22 Правосуб'єктність юридичної особи
23 Види юридичних осіб
24 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЛІЙ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВ
25 Порядок утворення юридичних осіб
26 Правовий статус обєднань юридичних осіб, їх види
27 установчі документи юрид. особи
28 Державна реєстрація суб'єктів підприємницької
29 Відповідальність юридичних осіб за невиконання чи неналежне виконання договорів та спричинення позадоговірної шкоди
30 Підстави припинення юридичних осіб
31 Реорганізація
32 Ліквідація
33 Організаційно - правова форма юридичної особи
34 господарські товариства
35 Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного
36 Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю
37 Повним товариством згідно зі ст. 66
38 Командитне товариство
39 Види некомерційних юридичних осіб (непідприємницьких товариств)
40 Правовий статус громадських організацій та їх види
41 Публічні утворення як суб’єкти цив. права, види
42 Цінні папери як об’єкти цив. права
43 Поняття об'єктів цивільних прав
44 Види об'єктів цивільних прав
45 Поняття речей та їх класифікація
46 Поняття і ознаки правочину
47 Умовами чинності правочинів
48 Форма правочину
49 Класифікація правочинів
50 Нікчемні і оспорювані правочини
51 Правові наслідки недійсності правочину
52 Межі Здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
53 Право на захист цив.прав та інтересів
54 Поняття представництва
55 Довіреність
56 Строк дії довіреності
57 Припинення представництва за довіреністю
58 Строки здійснення цив. Прав і обовязків
59 Обчисленння строків
60 види строків здійснення захист
61 Поняття та види строків позовної давності
62 Початок Згідно зі ст. 261 ЦК перебіг строку позовної давності
63 Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
64 Зупинення строків позовної давності
65 Переривання строків позав. Давн. Ст 264
66 Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності
67 Поняття та види речових прав
68 Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи
69 Пра́во вла́сності
70 Способи набуття права власності
71 Право приватної власності
72 право власності юрид осіб
73 Держ. І комунальна власність
74 Поняття і види спільної власності
75 Право спільної часткової власності
76 Спільна сумісна власність
77 Цивільно-правові способи захисту права власності та інших речових прав
78 віндикаційний позов
79 негаторний позов
80 Закон. України «Про власність» Стаття 55. Випадки позбавлення права власності
81 ПОНЯТТЯ РЕЧОВОГО ПРАВА
82 сервітут
83 Емфітевзис
84 Суперфіцій
85 Право господарського відання
86 Право оперативного управління
87 Особисті немайнові права
88 Джерела цивільного права
89 Правочини із умовою
90 Фіктивні і удавані правочини
91 Види особистих немайнових прав та їх абсолютний характер
92 Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи
93 Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне існування фізичної особи
94 Захист особистих немайнових прав
95 Відмінність цивільно-правового захисту від кримінально-правового
96 Підстави припинення права власності
97 Підстави припинення права власності поза волею власника
98 Право привілейованої купівлі у праві спільної часткової власності
99 Поняття та види обмежених речових прав
100 Співвідношення права власності та інших речових прав
101 Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності
102 Право інтелектуальної власності
103 Система права інтелектуальної власності
104 Авторське право
105 Суб'єкти авторського права
106 Особисті немайнові права авторів
107 Майнові права автора
108 Види об’єктів авторських суміжних прав, строки їх правової охорони
109 Правове регулювання захисту авторських і суміжних прав
110 Право промислової власності та патентне право
23.12.2015; 20:30
хиты: 1723
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь