пользователей: 27935
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ


Види об’єктів авторських суміжних прав, строки їх правової охорони

Об'єктом авторського права може бути як твір у цілому, так і його окрема частина, що відповідає критеріям охороноздатності і може використовуватися самостійно. При цьому для авторського права не мають значення сутність твору, його наукова, літературна, художня цінність. До об'єктів авторського права належать:

o літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового,

o технічного або іншого характеру, зокрема: романи, поеми, статті, та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, картини, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, -адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

o комп'ютерні програми; o компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням o їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; o інші твори.

Об'єкт авторського права повинен відповідати таким вимогам:

а) мати творчий характер;

б) бути вираженим в об'єктивній формі.

Відповідно до ЦК України (ст. 449), Закону України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 35) об'єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів та незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є виконання, фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення.
Виконання — це представлення творів, фонограм, відеограм, виконань шляхом гри, декламації, співу, танцю в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (телерадіомовлення, кабельного телебачення та інших технічних засобів), а також показ кадрів аудіовізуального твору в їх послідовності (із супроводом або без супроводу звуком).
Фонограма — це будь-який виключно звуковий запис виконань або інших звуків.
Відеограма — це відеозапис на відповідному матеріальному носії виконання або будь-яких рухомих зображень, крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору.
Програма (передача) організації мовлення — програма (передача), створена самою організацією мовлення, а також на її замовлення і за рахунок її коштів іншою організацією.

Суміжні права безпосередньо пов'язані з авторськими правами, саме тому вони називаються суміжними і охороняються одним Законом. Особливістю суміжних прав є те, що вони ґрунтуються на використанні, як правило, об'єктів авторських прав. Суміжні права випливають із творчої діяльності з реалізації, інтерпретації, використання уже оприлюднених творів літератури і мистецтва.

Стаття 44. Строк дії суміжних прав 

 1. Майнові права виконавців охороняються  протягом  50  років від дати першого запису виконання. 
     Особисті немайнові  права  виконавців,  передбачені  частиною першою статті 38 цього Закону, охороняються безстроково. 

 2. Права  виробників  фонограм   і   відеограм   охороняються  протягом   50  років  від  дати  першого  опублікування фонограми  (відеограми)  або  їх  першого  звукозапису  (відеозапису),   якщо  фонограма  (відеограма)  не була опублікована протягом зазначеного  часу. 

 3. Організації мовлення  користуються  наданими  цим  Законом  правами  протягом  50 років від дати першого публічного сповіщення  передачі. 

 4. Закінчення строків захисту суміжних прав  настає  1  січня 

року,  наступного  за роком,  у якому закінчилися передбачені цією  статтею строки захисту. 

 5.  До  спадкоємців  виконавців і правонаступників виробників фонограм  і  відеограм  та  організацій  мовлення переходить право  дозволяти   чи   забороняти   використання   виконань,   фонограм,  відеограм,   публічні  сповіщення,  а  також  право  на  одержання  винагороди у межах установленого цією статтею строку. 

 

 
109. 

23.12.2015; 20:30
хиты: 127
рейтинг:0
Профессии и Прикладные науки
право
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь