пользователей: 30066
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Право

1 А
2 Адміністративно-господарські санкції (47)
3 Агентський договір: поняття, істотні умови, форма.(68)
4 Б
5 Банкрутство як особливий спосіб припинення суб’єкта господарювання (14)
6 В
7 Види кредиторів у справі про банкрутство.(17)
8 Види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування.(26)
9 Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання.(30)
10 Види відповідальності в господарському праві.(41)
11 Відшкодування збитків як санкція за порушення господарського законодавства.(44)
12 Види агентських відносин та обмеження агентської діяльності.(67)
13 Відповідальність перевізника у разі невиконання договору перевезення.(75)
14 Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва(81)
15 Види вільних економічних зон (93)
16 Г
17 Господарсько-правові норми.(6)
18 Господарські договори: зміст, форма та порядок укладення. (53)
19 Гарантії та компенсації іноземним інвесторам.(91)
20 Д
21 Державнареєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації (12)
22 Дозвільна система у сфері господарської діяльності.(36)
23 Договір поставки: загальна характеристика, ознаки, істотні умови.(59.)
24 Договір оренди: загальна характеристика, ознаки, істотні умови.(60)
25 Договір лізингу: загальна характеристика, ознаки, істотні умови.(61)
26 Договір контрактації сільськогосподарської продукції: загальна характеристика, ознаки, умови.(62)
27 Договір електропостачання: загальна характеристика, ознаки, умови.(63)
28 Договір перевезення: поняття, форма укладення, строк укладення.(73)
29 Договір транспортного експедирування, як різновид договору перевезення.(76)
30 Договір підряду на виконання проектних і досліджуваних робіт.(79)
31 Договір підряду на капітальне будівництво.(80)
32 Договір страхування.(86)
33 Державне регулювання ЗЕД.(88)
34 З
35 Звільнення від відповідальності в господарському праві.(43)
36 Загальні правила виконання господарських договорів.(55)
37 Загальні умови припинення господарських зобов’язання.(56)
38 Загальна характеристика договору кредитусфері господарювання.(83)
39 Зовнішньоекономічний договір.(89)
40 І
41 Іноземні інвестиції.(90)
42 Історія розвитку госп права(1.)
43 Істотні умови господарського договору.(54.)
44 К
45 Критерії класифікації і види суб’єктів господарювання(9)
46 Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірки суб’єктів господарювання.(37.)
47 С
48 Санація в справі про банкрутство. Порядок проведення досудової санації.(16.)
49 Співвідношення приватного акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.(19)
50 Способи захисту суб’єкта господарювання від порушення його прав.(38.)
51 Стандартизація та сертифікація як засіб державного регулювання економіки(35.)
52 Склад господарського правопорушення. Позовна давність для реалізації господарсько- правової відповідальності.(40)
53 Санкції за порушення антимонопольного-конкурентного законодавства.(48)
54 Способи та стадії капітального будівництва.(78.)
55 Спеціальні(вільні) економічні зони(92.)
56 Сторони договору комерційного посередництва.(66.)
57 О
58 42.Особливості правового статусу акціонерного товариства (приватного і публічного)(18)
59 43.Особливості правового статусу ТОВ та ТДВ (спільні та відмінні риси)(делайте таблицу) (20)
60 44. Особливості правового статусу повного та командитного товариств (спільні та відмінні риси) (21)
61 Особливості правового статусу кооперативів, їх види.(22.)
62 Особливості правового статусу фермерського господарство. (23)
63 Особливості правового статусу об’єднання підприємств.(24)
64 Особливості правового статусу фізичної особи - підприємця.(25)
65 Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання.(29)
66 Оперативно господарські санкції(46)
67 Особливості здійснення окремих видів комерційного посередництва.(71.)
68 Л
69 Ліцензування як засіб державного регулювання економіки.(32.)
70 Р
71 Розірвання господарськи зобов1язань або визнання недійсним госп зобов1язань
72 Регулювання цін та тарифів як засіб державного регулювання економіки.(34.)
73 Ш
74 Штрафні санкції (в тч 44) (45)
75 М
76 Майново-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання. Організаційно-господарські зобов’язання. Публічні зобов’язання.(51.)
77 Т
78 Торговельно-біржова діяльність, загальна характеристика. Умови укладання торгівельних контрактів на біржі. Види біржових угод.(64.)
79 П
80 Поняття госп права, його предмет та метод(2.)
81 Поняття, ознаки та види госп діяльності (3.)
82 Поняття та ознаки підпр діяльності(4.)
83 Поняття та види госп правовідносин(5.)
84 Принципи госп права(7.)
85 Поняття і ознаки суб’єктів госп(8.)
86 Поняття і значення способів заснування суб’єктів госп права(10.)
87 Порядок та етапи створення суб’єктів госп(11.)
88 Підстави та порядок припинення госп діяльності.(13.)
89 Підстави порушення провадження у справі про банкрутство(15.​)
90 Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного використання майна ) у сфері господарювання(27.)
91 Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав(28.​)
92 Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності(31. )
93 Правове регулювання державного замовлення. Способи то умови його здійснення(33.)
94 Поняття відповідальності в господарському праві(39.)
95 Принципи застосування відповідальності в господарському праві(42.)
96 Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань.(49.)
97 Принципи виконання господарських зобов’язань.Принципи виконання зобов'язань(ст. 526 ЦКУ) (50.)
98 Поняття та види господарських договорів.(52.)
99 Поняття, види, форми господарсько-торговельної діяльності.(58.)
100 Поняття, ознаки та підстави виникнення комерційного посередництва (агентської діяльності).(65.)
101 Порядок виконання та підстави припинення агентського договору(69.)
102 Права, обов’язки та відповідальність сторін за агентським договором.(70.)
103 Поняття перевезення вантажу. Види перевезення.(72.
104 Права та обов’язки сторін в договорі автомобільного перевезення.(74.
105 Поняття і види капітального будівництва.(77.)
106 Правове регулювання банківської діяльності.(82.)
107 Порядок відкриття суб'єктами (84.)
108 Правове регулювання страхової діяльності(85.)
109 Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони. (94.)
110 Правове регулювання концесійної діяльності в Україні (95.)
111 Поняття,принципи,суб1єкти зовнішньоекономічної діяльності.(87.)
23.06.2017; 07:01
хиты: 2742
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь