пользователей: 27945
предметов: 11953
вопросов: 222001
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

ВОПРОСЫ ИСТОТРИЯ

1 1. Історія економіки та економічної думки як наука
2 2.Періодизація розвитку економіки та економічної думки
3 3.Первісна доба - найтриваліша в історії людства.
4 4.Господарський розвиток та економічна думка країн
5 5.Криза рабовласницького ладу
6 6.ФОРМИ РАБОВЛАСНИЦТВА В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТА АНТИЧНОГО СВІТУ
7 7.Господарський розвиток Стародавньої Греції
8 8.Господарство давнього риму та його висвітлення у документальних та літературних джерелах
9 9. Генезис феодалізму в Західній Європі
10 10. Структура феодального суспільства, суть рентних відносин та їх види
11 11. Особливості розвитку ремесел та міст у Середньовіччі
12 12, Особливості європейської торгівлі в середні віки основні торгові шляхи та райони
13 13. Особливості організації господарства в україні доби середньовіччя
14 14. Економічна думка середньовіччя
15 15 Відображення господарського розвитку
16 16. Великі географічні відкриття
17 51.подолання економічних наслідків першої світової війни
18 52. Світова економічна криза
19 53. Історичні передумовы виникнення кейнс
20 54. Основні етапи еволюції кейнсіанського напряму
21 55.реформи адміністрації Рузвельта
22 56. плани дауеса , юнга, їх суть, мета
23 57. економіка країн світу у роки другої св. війни
24 58 економічна перетворення та реформи
25 59. Інноваційно-технологічний фактор (НТР, «зелена революція»)
26 60. План маршалл та його внесок у відроження
27 61. Плани Л.Ерхарда
28 62. політика голлізму у франції
29 63. Зворотній курс
30 64. вплив міжнародно-інтеграційних факторів
31 34.Еволюція сільського господарства, економічні та соціальні наслідки аграрних реформ 1848-1861 рр.
32 35.Столипінська аграрна реформа та її прогресивне значення.
33 37.Загальні умови і основні напрямки розвитку економічної думки в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.
34 38.Економічний розвиток провідних країн світу (кінець XIX - початок XX cт.) - перехід від вільної конкуренції до монополій.
35 39.Причини швидкого економічного піднесення США наприкінці ХІХ ст.
36 40. Основна характеристика та постулати маржиналізму
37 41.Австрійська школа неокласичної політичної економії. К.Менгер. Ф.Візер. О.Бем-Баверк.
38 42.Математична школа неокласичної політекономії. В.Джевонс. Ф.Еджворт.
39 43.Франція на рубежі ХІХ - ХХ ст.: причини промислового відставання
40 45.Розвиток англійської економіки у період монополістичної конкуренції.
41 46.Кембриджська школа. Економічна теорія А.Маршалла.
42 47.Американська школа маржиналізму.
43 48.Промислове зростання Німеччини наприкінці ХІХ ст.
44 49.Зародження системи національної політичної економії у Німеччині (Ф.Ліст). Історична школа (В.Рошер, К.Кніс, Б.Гільденбранд).
45 50.Причини виникнення та етапи розвитку інституціоналізму.
46 17.Зародження індустріального суспільства у країнах Західної Європи у XVI ст., значення буржуазних революцій XVI - XVIII ст.
47 18. Особливості мануфактурного періоду у розвитку промисловості країн Зх Європи, США
48 19. Меркантилізм - перша економічна концепція доринкової економічної теорії.
49 20. Особливості формування та розвитку внутрішніх націонал ьних і світових ринків (політи ки протекціонізму та меркант илізму)
50 21, 21.Історичні передумови виникнення сутність та етапи розвитку меркантилізму.
51 22. Аграрний переворот у XVI - XVIII ст. в Англії та розвиток сільського господарства у країнах Західної Європи
52 23. Суть промислового перевороту та його наслідки
53 24. Особливості промислового перевороту в провідних країнах світу.
54 25. Два напрями розвитку (революційний та еволюційний) сільського господарства США, Японії та Європейських країн.
55 27. Виникнення класичної політичної економії в Англії та Франції.
56 28. «Економічна таблиця» Ф.Кене та її наукове значення.
57 29. Світогляд А.Сміта та концепція «невидимої руки».
58 30.Економічна теорія Т.Р.Мальтуса, Н.Сеніора, та Дж.Ст.Мілля.
59 31.Висвітлення особливостей розвитку ринкових відносин у Франції у теоріях Ж.Б.Сея, Ф.Бастіа.
60 32.Марксистська політична економія та її особливості.
61 33.Передумови, основні етапи та наслідки промислового перевороту в Україні.
62 68. Теорія економіки пропозиції
63 69. Теорія раціональних очікувань
64 70. Неокласичний синтез:
65 71. Динаміка світового господарського розвитку 2-ої пол. ХХ - поч. ХХІ ст.
66 72 Нові індустріальні країни, стратегія їх економічних програм.
67 73. Неоінституціоналізм - напрям ек теорії,що вивчає місце і рол НТР,інформаціх,влади,політики тощо в економічному житті сусп.
68 74. «Рейганоміка»: сутність та результати.
69 75. Тетчери́зм
70 76. Сутність, основні заходи та результати політики нової економічної політики в Україні.
71 78. Колективізація: позитивні і негативні наслідки.
72 77.Індустріалізація
73 79. Промисловий та аграрний розвиток України у 50- 80х роках .
74 80. Реформа 1985 р. курс на прискорення. Економічна політика у роки «перебудови».
75 81.Проблеми та труднощі екно розвит укр.
76 36.Передумови виникнення української кооперації, види та найважливіші напрями її діяльності.
77 26. Історичні умови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії.
13.06.2016; 12:01
хиты: 1818
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь