пользователей: 27937
предметов: 11943
вопросов: 221596
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

вопосы РЕГ

1 Агропромислова інтеграція, її види та переваги.
2 Агропромисловий комплекс, його структура і особливості розміщення в Україні.
3 Адміністративно-територіальний чинник територіального розвитку.
4 Балансовий метод, та його застосування у територіально-економічному аналізі
5 Будівельний комплекс, його структура і особливості розміщення в Україні.
6 Види доступності в рамках територіальних торговельних систем.
7 Види регіональної економічної політики та їх характеристика.
8 Виробничий потенціал Карпатського економічного району та його оцінка.
9 Виробничий потенціал Центрального економічного району та його оцінка.
10 Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України
11 Вугільна промисловість України: сировинна база, особливості розташування.
12 Газова промисловість України: проблеми та перспективи розвитку.
13 Галузева і територіальна структура Подільського економічного району.
14 Галузева і територіальна структура Придніпровського економічного району.
15 Галузева і територіальна структура Причорноморського економічного району.
16 Галузева структура та міжгалузеві зв’язки машинобудівного комплексу України.
17 Демографічний потенціал Подільського економічного району та його оцінка.
18 Демографічний потенціал Східного економічного району та його оцінка.
19 Демографічні чинники регіонального розвитку.
20 ЕГП і його вплив на регіональну економіку.
21 Екологічні проблеми регіонів України
22 Електроенергетика - провідна галузь економіки України.
23 Завдання та функції регіональної економіки, її практичне значення.
24 Загальна характеристика металургійного комплексу України та його територіальна структура.
25 Закономірність концентрації та комплексного розміщення продуктивних сил.
26 .Закономірність територіального поділу суспільної праці.
27 Інструменти і механізми реалізації регіональної політики в Україні.
28 Картографічний метод і ГІС-технології в регіональній економіці.
29 Класична модель розміщення Йоганна Генріха фон Тюнена.
30 Комплекс галузей легкої промисловості, особливості його розміщення в Україні.
31 Концепція стійкого розвитку: сутність, значення i принципи.
32 Металургійний комплекс, його структура і особливості розміщення в Україні.
33 Місце і роль Донецького економічного району в економіці України
34 Місце і роль Карпатського економічного району в економіці України
35 Місце і роль Центрального економічного району в економіці України.
36 Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.
37 Напрями зміцнення конкурентних позицій регіону.
38 Науково-технічний прогрес як чинник розвитку регіонів України.
39 Нафтова і нафтопереробна промисловість України, перспективи її розвитку.
40 Основні закони економічного розвитку регіонів.
41 Основні напрями соціально-економічного розвитку Донецького економічного району.
42 Основні напрями соціально-економічного розвитку Поліського економічного району
43 Основні напрями соціально-економічного розвитку Причорноморського економічного району.
44 Основні напрями соціально-економічного розвитку Східного економічного району.
45 Основні чинники розміщення важкого машинобудування України.
46 Передумови формування конкурентних переваг регіону.
47 Поняття демографічної кризи, чинники та наслідки.
48 Поняття регіональної економіки, об’єкти, завдання
49 Принцип вирівнювання рівнів економічного розвитку районів та областей
50 Принцип забезпечення екологічної рівноваги
51 Принцип збалансованості і пропорційності в регіональній економіці
52 Принцип урахування міжнародного територіального поділу праці
53 Принципи раціонального розміщення виробництва
54 Принципи регіонального розвитку
55 Принципи регіональної економічної політики
56 Природні чинники (сировинний, паливно-енергетичний, водний) та вплив їх на розміщення виробництва
57 Природно-ресурсний потенціал Карпатського економічного району та його оцінка.
58 Природно-ресурсний потенціал Поліського економічного району та його оцінка.
59 Природно-ресурсний потенціал Придніпровського економічного району та його оцінка.
60 Природно-ресурсний потенціал України, його економічна оцінка.
61 Місце регіональної економіки в системі наук.
62 Регіональні особливості демографічної ситуації в Україні
63 Регіональні особливості міграційних процесів в Україні
64 Розміщення паливних ресурсів України та їх вплив на розміщення виробництва.
65 .Розміщення та використання нерудних корисних копалин в Україні.
66 Сутність економічного районування та його значення
67 Соціально-економічні проблеми регіонів України
68 Соціально-економічні чинники регіонального розвитку
69 Сутність господарського комплексу, шляхи та наслідки його розвитку
70 Державна регіональна економічна політика
71 Статистичний метод в регіональній економіці
72 Сутність поняття «галузь господарства», її види.
73 Сутність, види та значення торгівлі в структурі господарства країни.
74 Сучасна мережа економічних районів України та її складові
75 Сучасний адміністративний поділ території України.
76 Теорія організації економічного простору Августа Леша
77 теорія розміщення Вебера
78 Теорія про функції і розміщення системи населених пунктів (центральних місць) Кристаллера
79 Територіальна організація лісопромислового комплексу в Україні.
80 Типи економічних районів та їх цільові функції
81 орговельний потенціал регіонів України та фактори його формування.
82 Транспортний комплекс та його вплив на розвиток регіонів України
83 Транспортний фактор та його вплив на регіональну економіку.
84 Фактори регіонального розвитку та їх характеристика.
85 Характеристика і особливості поширення в Україні основних видів горючих корисних копалин.
86 Харчова промисловість України, особливості її розміщення.
87 Хімічний комплекс України, його структура і особливості розміщення.
31.05.2016; 16:48
хиты: 2993
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь