пользователей: 30270
предметов: 12380
вопросов: 234307
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історя 2

1 1. Початок Другої Світової війни, її характер. Українське питання в політиці інших країн.
2 Зборівський мирний договір (1649р.)
3 Особливості неолітичної революції.
4 Написати положення 4 Універсалу УЦР.
5 Звільнення України. Вклад українців та інших народів в перемогу в Другій Світовій війні.
6 Продрозкладка
7 Брестський мир
8 Тоталітаризм та його вплив на Україну.
9 Ознаки народності.
10 1 грудня 1991 р
11 1976 р. утворена Українська Гельсинська група
12 Примусова колективізація в Україні. Голодомор 32-33рр.
13 Кошовий отаман
14 Опишіть перші державні утворення на території України.
15 Реєстрові козаки
16 Встановить послідовність:
17 Індустріалізація
18 .Документ, в якому Україну проголосили УНР
19 З яких подій розпочалось намагання Литви на чолі з Вітовтом зберегти свою незалежність
20 Українські землі у складі Речі Посполитої
21 Неолітична революція
22 причини роздробленості Київської Русі
23 .встановити послідовність
24 Трипільська культура та її наслідки для України.
25 .Велика Руїна
26 988 рік.Хрещення Русі
27 .Боротьба за незалежність України.Історичне значення Акту проголошення незалежності України і Декларації про держ суверенітет"
28 Генеральний секретаріат-
29 "УНР у воєнні часи налагоджувала відносини з іншими державами"(приблизно). Про який мирний договір йдеться мова? Брестський 1918
30 був дисидентом. Бадзьо, Гель, Горині, Мороз, Чорновіл
31 Теорії походження Київської Русі.
32 Холодна війна
33 Політика НЕП і воєнного комунізму.
34 Антигітлерівська коаліція
35 Розкрити та проаналізувати причини роздробленості та розпаду України-Руси.
36 Берестейська унія (1596р
37 Пояснити, як відреагувала Українська Центральна Рада на збройний виступ більшовиків у Петрограді?
38 Становлення та розвиток Великого князівства Литовського. Кревська, Люблінська унії та їх значення для України.
39 Політика воєнного комунізму
40 Причини та наслідки національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Оцінка подій Переяславської Ради
41 Городельська унія 1413
42 Неолітична революція
43 Політика Перебудови Горбачова (демократія і гласність).
44 .Кирило-Мефодіївське братство
45 Пояснити, чому Б.Хмельницький обрав Московію як союзника у війні проти Польщі, основні причини.
46 Назвати причини проголошення 4го Універсалу.
47 Запорізька січ. Умови утворення та розвитку.
48 Повстанський рух 1920-х рр.
49 Зовнішні і внутрішні фактори, що впливали на розвиток Київської Русі.
50 Основні напрямки українізації за Скоропадського.
51 Розкрийте процес утворення єдиного національно-господарського комплексу. Формування української нації.
52 Пакт Молотова-Ріббентропа
53 Сформулюйте причини остаточної ліквідації Запорозької Січі.
54 Розкрийте питання: Брестський мир. Гетьманат та Директорія в українській революції 1917 - 1920 рр.
55 Військо Запорозьке
56 Періодизація -
57 .Тоталітаризм
58 Сутність економічних і політичних реформ 1950-60 років.
59 Українська Гельсінська група
60 Назвіть першу політичну партію в Наддніпрянській Україні та її засновника
61 Період Гетьманщини 18 ст. та її ліквідація.
62 Декларація про державний сувереніте
63 .Геноцид
64 Перерахувати країни , що ввійшли до складу СРСР 30 грудня 1922р.
65 Інкорпорація України-Руси Литвою.
66 Ординація Війська Запорізького
67 Грецька колонізація.
68 .Рух опору в Україні.
69 Козацтво Запорізьке низове
70 Декларація про державний суверенітет України
71 Соціально-політичне становище України в складі Росі
72 Пацифікація Західної України
73 Смерди
74 Політичні відносини між УЦР та Росією (березень-квітень 1917). Ставлення Росії до УЦР.
75 Березневі статті 1654 року
76 Одна із умов Люблінського сейму. 1569
77 Причини розпаду УЦР.
78 Україна в першій світовій війні, світовий баланс сил, національні інтереси України;
79 Південне товариство декабристів
80 На яких державно-правових засадах УСРР вступала до РС 1921-1922 рр.?
81 Періодизація Великого розселення слов’ян.
14.12.2015; 03:11
хиты: 2958
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь