пользователей: 28714
предметов: 12204
вопросов: 230082
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Історя

1 Теорії періодизації історії Укр та істор схема Грушевського
2 Проаналізуйте теорії походження Київської Русі в історіографії.
3 3.3. процес виникнення та існування Галицько - Волинського князівства, як спадкоємця державних і соціально - культурних традицій Київської Русі.
4 3.4. Причини роздробленості давньоруських земель та розпад Української Русі.
5 4.1. процес розвитку укр. земель у складі Речі Посполитої
6 4.2. процес становлення та розвитку ВКЛ. Знач Кревської та Любл унії для укр. земель
7 4.3 Процес Інкорпорації Росії. Розкрийте боротьбу Москов і Литов князівств за давньоруську спадщину
8 4.4 державно - політичний, економічний, культурний і релігійний вплив українських земель на Литву.
9 5.1. Проаналізуйте причини виникнення та розвитку козацтва, місце і роль Запорізької Січі, як центр консолідації Українських національних сил.
10 5.2 причини і наслідки Нац-визвол війти укр. народу в сер 17 ст, місце і роль Переясл ради та її оцінки
11 5.3. період Гетьманщини 18 ст та процес остаточної ліквідації укр. гетьм держ.
12 6.1. станов та розвиток УКр політ руху в складі Рос імп та його основні течії
13 6.2 держ-правовий і політ статус а стан Укр у складі Рос імп (19-поч20ст)
14 6.3 Український політичний рух та його основні течії
15 6.4 процес утвор єдиного нац.-господарського комплексу (2пол 19-поч 20 ст)
16 7.1 процес трансформації револ. Процісів військове протиборство за владу в Укр(1917-1918)
17 7.2 в чому пол. Істор значення Брест миру та місце і роль Гетьманату та Директорії в Укр Революції (1917-1920)
18 8.1. політика воєнного комунізму та НЕП в УКр
19 8.2.прискорена індустріалізація та її наслідки для УКр
20 8.3. проблема тоталітаризму як політ режиму в Укр його сутність та механізм реалізації
21 8.6. процес примусової колектив в УКр та голодомору 32-33р
22 9.1. уроки 2СВ війни та труднощі відбудови народ гос-ва(1945-1953)
23 9.2. проблема укр. пит. У політиці ін. держ напередодні 2 св війни. Початок та хід війни(до 1939)
24 9.3.окупаційний режим в Укр розгортання руху опору
25 10.1. становлення та розвиток дисидентського руху
26 10.2 перебудова Горбачова. Спроби реформування сус-ва на засадах демократії та гласності
27 10.3. Застійні тенденції в економічному та соціально-політичному житті України. Діяльність П.Ю. Шелеста та В.В. Щербицького
28 10.4.зміст економ та політ реформ 50-60р 20ст їх суперечливий і непослідовний характер
29 11.1.процес боротьби укр. за незалежність. . Яке історичне значення Декларації про державний суверенітет та Акту проголошення незалежності України?
14.12.2015; 03:00
хиты: 1320
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь