пользователей: 29751
предметов: 12290
вопросов: 231977
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

36.Передумови виникнення української кооперації, види та найважливіші напрями її діяльності.


В Україні кооперативний рух розпочався у другій половині 
1860-х років за участю звільненого з кріпацтва та міського 
робітничого населення для здійснення певної 
господарсько-виробничої діяльності.  
Особливості кооперативного руху в Україні: 
- Ініціатором створення першого кооперативу в Україні 
виступила харківська громада. Статут харківського 
споживчого товариства затверджено 6 жовтня 1866 р. Із 
самого початку товариство налічувало 64 члени з повним 
(50 крб) та 292 члени з неповним паєм. 
- Товариство мало: 
- власну їдальню; 
- пекарню; 
- фабрику овочевих напоїв. 
- Товариство налагоджувало торгові зв'язки з Харковом, 
Полтавою, Одесою, Борзною, Керчю. 
- Товариство ознайомлювалося з кооперативним рухом на 
Заході, його представники побували у Великобританії, 
Франції, Німеччині. Друге кооперативне споживче 
товариство засноване в Києві наприкінці 1868 р. 

13.06.2016; 12:01
хиты: 41
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь