пользователей: 29565
предметов: 12267
вопросов: 231328
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

75. Тетчери́зм

— політика консервативного правління 
Великої Британії на чолі з Маргарет Тетчер що 
супроводжувалась приватизацією національних 
підприємств, монетаризмом у фінансово-економічній 
сфері, зменшенням фінансування освіти й охорони 
здоров'я. На відміну від своїх попередників, уряд М. 
Тетчер втручання держави в економіку звів до мінімуму .В 
основу економічної програми лягла теорія економічного 
лібералізму, зокрема його різновид — монетаризм. 
Основним фактором, що впливав на економіку стала 
грошова маса. 
У рамках цієї програми було продано у приватну власність 
тисячі нерентабельних підприємств З ініціативи уряду 
стала здійснюватися перебудова базових галузей 
економіки, скорочуватися бюрократичний апарат, 
соціальні програми формувалися з можливостей 
економіки. В рамках виконання цієї програми у 1980. 
роках частка державних капітовкладень в економіку 
скоротилася з 50% до 25%. Інфляція наприкінці 1980-х 
років знизилася. В середині 1980-х середні темпи 
економічного зростання Великобританії відповідали 
темпам розвинутих країн, зросла продуктивність праці. 
Зміцніла роль Лондона як одного з фінансових центрів 
світу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.06.2016; 11:57
хиты: 38
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь