пользователей: 29640
предметов: 12282
вопросов: 231811
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

33.Передумови, основні етапи та наслідки промислового перевороту в Україні.


Промисловий переворот поклав початок епосі 
індустріалізації. Його перший етап припадає на 20 — 40-і 
рр. XIX ст. Не дивлячись на панування кріпацтва в аграрній 
сфері, в першій третині XIX ст. мануфактурне виробництво 
досягло значних успіхів. Набули поширення механічні 
робочі машини, зросла зацікавленість поміщиків в 
збільшенні виробництва. 
Промисловий переворот в Україні почався в харчовій 
галузі промисловості. У 20-х роках з'явилися перші парові 
гути ( у виробництві цукру). Зростаючі потреби в машинах і 
механізмах зумовили появу машинобудівних заводів. 
Перший завод по виробництву сільськогосподарської 
техніки, гідравлічних пресів, парових казанів і 
устаткування для цукрових заводів побудував в 1841 р. 
український поміщик Кандиба. За час реформи 1861 р. в 
українських губерніях налічувалося більше 20 
машинобудівних заводів. Це сприяло зростанню обсягів 
металургійною виробництва, видобутку кам'яного вугілля. 
Промислове виробництво базувалося, головним чином на 
примусовій праці кріпосних. 
Другий етап промислового переворотупроходив після 
ліквідації кріпацтва. Звільнені з кріпацтва селяни 
отримували деякі права: купівлі-продажу рухомого та 
нерухомого майна, вести не лише присадибне 
господарство, але й займатися торгівлею, відкривати 
промисловові підприємства. Внаслідок цього 
капіталістичні підприємства повністю утвердилися на 
українських землях. У 1860 на поч.. 1880 рр. відбувалися 
структурні зміни у промисловості України. Гуральництво, 
суконна промисловість займали другорядні позиції. Але 
зросла роль кам’яновугільної промисловості, посилено 
роль металургії та с/г, машинобудування. 
Особливості промислового перевороту: 
1)встановлення державного контролю за всіма сферами 
економіки 
2)гіпертрофований розвиток важкої промисловості 
3)гальмування розвитку галузей легкої промисловості 
4)паралельне існування різни форм організації 
виробництва  
5) значний вплив іноземного капіталу 
6)індустріалізація  
 
 
 
 

13.06.2016; 11:57
хиты: 35
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь