пользователей: 30043
предметов: 12322
вопросов: 233337
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

23. Суть промислового перевороту та його наслідки


Промисловий переворот - перехід від ручного, ремісничо-
мануфактурного виробництва до великого машинного 
фабрично-заводського виробництва, який забезпечував 
впровадження у виробництво і транспорт робочих машин 
і механізмів, парових двигунів, створення самостійної 
машинобудівної галузі 
Промисловий переворот:  
1.Технічна революція 1760-1830 р, що змінила умови 
виробництва у багатьох галузях промисловості. 
2.Зміни у соціальній сфері: реальне підпорядкування праці 
капіталу та виникнення двох основних класів 
капіталістичного суспільства 
Фабрика - форма організації великого виробництва, 
заснована на застосуванні системи машин і складної 
кооперації праці в умовах вузлової спеціалізації найманих 
робітників. 
Передумови і джерела пром. перевороту 
Технічні передумови: поділ праці на мануфактури, винахід 
ткацького верстата і прядильної машини, 
Соц-економ передумови: накопичення у приватних осіб 
значних грошових коштів, формування великої кількості 
найманих працівників, зміна світогляду людини. 
Джерела технічні: створення парової машини, пароплава, 
паровоза 
Джерела соціально-економічні: експлуатація колоній і 
напівколоній, контрибуції і репарації з переможених у 
війні держав, кредити,позики, інвестиції 
Ключові наслідки пром. перевороту: 
Технічні: підвищення рівня технічної озброєності та 
суспільної продуктивності праці, індустріалізація 
Соціально-економічні: урбанізація, концентрація 
промислового пролетаріату і зростання його політ 
самосвідомості, підвищення кості та рівня життя 
суспільства. 
 
 
 
 
 
 
 

13.06.2016; 11:57
хиты: 35
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь