пользователей: 28236
предметов: 12120
вопросов: 228087
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

35.Столипінська аграрна реформа та її прогресивне значення.


Хронологічні межі: 
I варіант – з 9.11.1906 – до1911 
II варіант – з 9.11.1906 – до 1913 
III варіант – з 9ю1ю1906 – до 1917 
Основні заходи здійснення реформи: 
  руйнування общини, яка відіграла активну 
роль у виступах селян під час революції, і закріплення у 
приватну власність за кожним домогосподарем земельної 
ділянки, яка йому належить; 
  надання кредитної допомоги селянам через 
Селянський земельний банк; 
  переселення селян у малоземельні райони 
Сибіру, Північного Кавказу, Середньої Азії. 
Наслідки реформи: 
  реформа не створила опори царському 
режиму, не ліквідувала соц.. напруги, а ще більше 
загострила її 
  збільшилось виробництво товарного хліба 
  місто, за рахунок розорення частини селян, 
поповнилось дешевою робочою силою 
  були освоєні нові території на Сході 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.Передумови виникнення української кооперації, види 
та найважливіші напрями її діяльності. 
В Україні кооперативний рух розпочався у другій половині 
1860-х років за участю звільненого з кріпацтва та міського 
робітничого населення для здійснення певної 
господарсько-виробничої діяльності.  
Особливості кооперативного руху в Україні: 
- Ініціатором створення першого кооперативу в Україні 
виступила харківська громада. Статут харківського 
споживчого товариства затверджено 6 жовтня 1866 р. Із 
самого початку товариство налічувало 64 члени з повним 
(50 крб) та 292 члени з неповним паєм. 
- Товариство мало: 
- власну їдальню; 
- пекарню; 
- фабрику овочевих напоїв. 
- Товариство налагоджувало торгові зв'язки з Харковом, 
Полтавою, Одесою, Борзною, Керчю. 
- Товариство ознайомлювалося з кооперативним рухом на 
Заході, його представники побували у Великобританії, 
Франції, Німеччині. Друге кооперативне споживче 
товариство засноване в Києві наприкінці 1868 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.06.2016; 11:57
хиты: 162
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь