пользователей: 29565
предметов: 12267
вопросов: 231328
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

34.Еволюція сільського господарства, економічні та соціальні наслідки аграрних реформ 1848-1861 рр.

Аграрна реформа 1948р. в Австрійській імперії і в Західній 
Україні  Передумови: Березнева революція 1848-1849ррю 
в Австрійській монархії. Реформи Йосипа II та Марії 
Терезії. Основний зміст: 
  надання селянам прав 
громадян держави 
  надання селянам землю 
  організація викупу 
підданських обов’язків 
(феодальної земельної ренти і 
повинностей) селян 
Наслідки аграрної реформи: 
  розвиток капіталізму 
  селяни отримали землю, 
проте дуже мало або взагалі 
не отримали 
  застосування новітніх 
сільськогосподарських 
технологій 
Аграрна реформа 1861р. 
Причини: 
  економічна відсталість Росії 
  поразка Росії в Кримській війні 
  Розвиток ринкових відносин 
вимагав скасування кріпосного 
права 
  селянські виступи 
Наслідки реформи 1861р.: 
  збереження землеволодіння 
поміщиків та прогресуючий 
занепад і деградація їхніх 
маєтків 
  обезземелення та 
розшарування селян 
  аграрне перенаселення 
  вимушені міграції 
  формування нестанової 
приватної власності на землю 
  становлення ринку робочої 
сили 

13.06.2016; 11:57
хиты: 45
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь