пользователей: 30072
предметов: 12324
вопросов: 233379
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

55.реформи адміністрації Рузвельта


 Сутність політики «Нового курсу» Ф. Рузвельта полягала в 
активізації ролі держави, включення її до процесів 
регулювання економічного життя. Лінія «Нового курсу» 
передбачала жорстку боротьбу і являла собою певну 
рівнодіючу багатьох сил: великого бізнесу, банківських кіл, 
дрібних підприємців, фермерів, профспілок, широких мас 
працюючих і велику кількість безробітних. Перші дні 
президентства Рузвельта були ознаменовані екстреними 
заходами з боку уряду. За умов банківської кризи, що 
вибухнула (банки банкрутували один за одним), 
президент оголосив загальні «банківські канікули» до 9 
березня й запропонував Конгресу США «Надзвичайний 
закон про банки». Положення закону доводили, що 
Рузвельт не пристав на необхідну для багатьох 
націоналізацію банківської системи. Закон передбачав 
такі заходи: 
1.надання Федеральною резервного системою (ФРС) 
позик банкам;  
2.наділення міністра фінансів повноважен-нями, до яких 
входило право запобігати масовому вилученню внесків; 
3.заборону на експорт золота; 
4. продаж банкам ФРС облігацій державної позики. 
Завдяки введенню таких заходів банки змогли отримати 
від держави позики під заставу цінних паперів і 
державних облігацій.На підставі закону про надзвичайний 
стан в Історії США вперше була змінена концепція 
бюджетної політики, тобто держава свідомо пішла на 
перевищення витрат над доходами. Припинився обмін 
банкнот на золото, яке зрештою остаточно вилучили з 
обігу. Щоб уникнути гіперінфляції, держава вжила заходів 
для закупівлі золота у населення за ціпами, що 
перевищували курс долара стосовно золотаПоряд зі 
зростанням державного контролю над банківською 
системою посилювався контроль над біржею і ринком 
цінних паперів. У 1933—1934 роках, незважаючи на 
критику з боку ділових кіл, було прийнято кілька законів, 
які регулювали випуск цінних паперів, у результаті чого 
було:1.встановлено контроль над випуском акцій (у разі 
випуску компанією акцій усі її директори несли 
персональну відповідальність за випуск);2.передано 
контроль над ринком цінних паперів до спеціально 
створеної комісії, членів якої призначав 
Президент;3.обмежувалося використання банківського 
кредиту в операціях на біржі;4.заборонялися будь-які 
маніпуляції з цінними паперами;5.вводився щорічний звіт 
корпорацій, зареєстрованих на біржі.У "новому курсі" 
Рузвельта відобразилися ознаки ліберально-
реформістського варіанта регульованого капіталізму. 
Найважливішим урядовим заходом став державний 
бюджет, за рахунок якого фінансували розширене 
відтворення та соціальні програми. Активна політика 
державного втручання та збільшення ролі громадських 
інститутів у суспільстві дали змогу США, по-перше, 
запобігти революційній (як це не раз відбувалось у Європі) 
заміні ладу, по-друге, хоч і повільніше, порівняно з 
окремими європейськими країнами, подолати кризовий 
стан економіки. До 1937 р. за низкою головних 
економічних показників США практично вийшли на рівень 
1929 р. 

13.06.2016; 11:57
хиты: 40
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь