пользователей: 29640
предметов: 12282
вопросов: 231811
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

7.Господарський розвиток Стародавньої Греції

У світовій 
історії розпочався новий період, відомий під умовною 
назвою «античний». Хронологічно він охоплював першу 
половину І тис. до н.е. — першу половину І тис. н.е. Рабо-
власництво в період античності досягло повного розвитку. 
Рабство тут перетворилося у класичне. У І тис. до н.е. 
навколо Греції зосередилася культура народів трьох 
континентів. Це було зумовлено тим, що Греція займала 
вигідне географічне положення. Із стародавніх часів 
торгові шляхи проходили по Середземному морю. 
Егейським, Мармуровим та Чорним морями ці шляхи вели 
на північ, у басейн Дніпра, Дунаю, Дону. В Греції були 
зручні бухти, природні багатства, будівельні матеріали. 
Географічні чинники сприяли ранньому розвитку ремесел 
і торгівлі. Греки стали ремісниками і крамарями в період, 
коли народи інших країн ще займалися полюванням, 
скотарством або в кращому разі землеробством. Численні 
маленькі острови, роз'єднані гірськими хребтами, 
прибережні родючі землі на материках, сила-силенна 
заток і гаваней спонукали до відокремленого життя 
кожної общини, її економічної автономії. Тому антична 
община, на відміну від сільської східної общини, 
виступала в основному як місто. Ця община з центром у 
місті була окремою державою (місто-дер-жава, грецькою - 
поліс), в якій повноправними громадянами були тільки 
землевласники. Відбувалася концентрація населення у 
містах. Уперше в світовій історії місто витісняє і 
підпорядковує собі село. У Греції не вистачало зерна 
власного виробництва, оскільки сільське господарство 
було другорядним. У VIII-VI ст. до н.е. в Греції сталися 
зміни у господарстві: подальший прогрес у землеробстві 
призвів до відокремлення ремісництва від сільського 
господарства та розвитку торгівлі; торговий обмін зумовив 
появу грошей, торгового капіталу, класу купців. Греки 
навчилися виплавляти залізо та інші метали. Значно 
розвинулися будівництво жител, ткацтво, 
суднобудування, кераміка, яку виготовляли у спеціальних 
майстернях по всій Греції. Розбудовувалися міста. У цих 
містах процвітало ремесло і будівельна справа. У VII—VI 
ст. до н.е. нові споруди зводилися з каменю, а не з 
дерева, як раніше. Бурхливий розвиток ремесел, торгівлі, 
сільського господарства змінив економічний базис Греції, 
її суспільний устрій. Дедалі ширше в сільському 
господарстві й ремеслах використовувалася праця рабів. 
Суспільство розпалося на два стани — вільних громадян і 
невільників. У  багатьох містах вдалося перетворити 
селян-общинників на рабів і примусити працювати на 
себе.  Економічна думка Стародавньої Греції досягла 
найвищого розвитку у працях видатних мислителів 
Ксенофонта, Платона, Арістотеля. Предметом їх 
дослідження було приватне господарство (мікро-рівень), 
доведення "переваг" натурального господарства та 
"природного" характеру рабовласництва. o писав про 
природність поділу праці на фізичну та розумову (з 
функціями нагляду та управління), значення спеціалізації у 
поліпшенні якості продукції та збільшенні виробництва, 
взаємозв'язок між ступенем поділу праці та товарно-
грошовими відносинами; o основною галуззю 
господарства вважав землеробство, яке є джерелом 
добробуту, протиставляв його промисловості, село - місту. 
Стверджував, що раціональне ведення господарства є 
джерелом збагачення, а для цього необхідно "жити так, 
щоб залишався надлишок";)  кономічні ідеї філософа і 
громадського діяча Платона (427- 347 рр. до н. е.) 
знайшли яскраве відображення у творах "Держава" і 
"Закони". У праці "Держава" він запропонував проект 
суспільного устрою "ідеальної держави".  

13.06.2016; 11:57
хиты: 45
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь