пользователей: 27938
предметов: 11944
вопросов: 221598
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Теорії міжнародної торгівлі. Протекціонізм і вільна торгівля.

Міжнародна торгівля – форма МЕВ, що ґрунтується на глибокому МПП, спеціалізації окремих країн на виробництві окремих товарі та послуг, згідно з їх техніко – економічним рівнем, природними та географічними умовами.

Теорії міжнародної торгівлі:

  1. порівняльних переваг (Д. Рікардо) – кожна країна повинна спеціалізуватися на виробництві тієї продукції, у випуску якої вона має порівняльні переваги (менші порівняльні витрати).
  2. факторна теорія зовнішньої торгівлі (Е. Хекшер, Б.Олін) - раїни експортують продукти інтенсивного використання надлишкових факторів та імпортують продукти інтенсивного використання дефіцитних факторів виробництва. Країни, що володіють великим капіталом, мають експортувати капіталомісткі товари та імпортувати трудомісткі.
  3. життєвого циклу товару (Р. Ванон) – в міру стандартизації технології виробництва випуск технологічно складних товарів, через виникнення порівняльних переваг (низька заробітна плата), переміщується в країни з нижчим рівнем доходів.9) забезпечення конкурентних переваг (М. Портер) – показує залежність конкурентоспроможності країни на світовому ринку від певних параметрів. На конкурентоспроможність нації впливають: 1) факторні умови 2) умови попиту на внутрішньому ринку 3) рівень розвитку обслуговуючих галузей та близьких галузей і виробництв 4) стратегії фірми та конкурентна ситуація 5)роль уряду 6) випадкові обставини

10)альтернативних витрат (Г. Хеберлер) – дослідж. технолог змінних. Країни експортують продукцію найпередовішого технологічного вир-ва, сприяючи поширенню в світі новітніх технологій.

Економічною основою міжнародною торгівлі є:-міжнародний поділ праці - -спеціалізація

Головні елементи міжнародної торгівлі:-експорт-імпорт

Форми держ регулювання міжнародної торгівлі:-Протекціонізм – економ політика держави, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі.-Фритредерство (вільна торгівля) – це зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами.

67.


07.06.2016; 08:36
хиты: 120
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь