пользователей: 28051
предметов: 12019
вопросов: 223713
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.

Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів. Центральний банк проводить державну емісійну і валютнуполітику, і є ядром резервної системи банківських операцій.Банківська система є підсистемою фінансової системи конкретної держави.

Загалом у світовій практиці виділяють два основних типи побудови банк системи:

- однорівнева банківська система(наявність тільки горизонтальних зв'язків між банками, універсалізація їх операцій і функцій, тобто вся мережа банківських установ держави перебуває на одному ієрархічному рівні); - дворівнева банківська система(Верхній рівень представлений центральним банком, який є емісійним, кредитним, розрахунковим та касовим центром держави,нижній рівень включає систему комерційних банків, які функціонують для здійснення кредитних, депозитних, розрахункових та інших операцій за дорученням своїх клієнтів - фіз та юр осіб.)

Банк — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансових операціях.

У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класифікуються за певними ознаками:_-За формою власності: державні; акціонерні;кооперативні

.-За масштабами операцій: роздрібні;оптові.

-За територіальним охопленням: міжнародні;регіональні банки

-За колом виконуваних операцій: спеціалізовані;універсальні.

-За порядком формування статутного фонду комерційні банки поділяються на :публічні та приватні акціонерні тов.

Нац.банк.сис-ма- сукупність різних видів взаємопов*яз банків країни,що функціонують у даний іст період і викон властиві їм ф-ції

Основними функціями банків є:-перетвор тимчасово вільних фінансових коштів в капітал; -посередництво в кредиті;-посередництво в платежах; -створ кредитних засобів обігу.

Функції центр.банку:

 -функцію емісійного центру;

-функцію валютного центру;

-функцію банку банків, яка реаліз в наданні їм позик і здійсн розрахункових платіжних операцій між банками;

-функцію по обслугов держ бюджету, збереж золотовалютних резервів країни та виконання розрахункових операцій для уряду;

-функція кредитно-грошового регулювання економіки.

47.


07.06.2016; 08:36
хиты: 125
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь