пользователей: 27941
предметов: 11952
вопросов: 221940
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Підприємництво і бізнес.

Підприємництво - це особливий вид самостійної господарської діяльності, яка здійснюється фіз та юр особами- підприємцями, від свого імені і на свій ризик на постійній основі. Ця діяльність направлена на досяг наміченого результату (одерж прибутку або підприємницького доходу) шляхом найкращого використкапіталу і ресурсів .Підприємці несуть повну матеріальну відповідальність за результати своєї діяльності і підпорядковуються законодавству країни. 

Основними складовими цього поняття є:

1. Підпр як. особливий вид діяльності вимагає від суб'єктів цієї діяльності певного способу мислення, особливого стилю і типу господарської поведінки.

2. Підпр як самостійна діяльність передбач свободу і самостійність суб'єктів цієї діяльності в різних напрямках. 

3. Підпр як господарська діяльність передбач організацію і управління господарським процесом незалеж від виду і сфери діяльності фірми або індивідуального підприємництва.

4. Підпр діяльність здійснюється фіз та юр особами. Фіз особи - це індивідуальні підприємці, правове становище яких регулюється відповідними законами.

Підпрємництво – це специфічний чинник вироб-ва, який розглядається х двох сторін:

- як метод господарюванняґ – виражає відносини між його суб*єктами з приводу вироб-ва,розподілу і привласнення благ та послуг.

- як економ категорія – віддзеркалює виконання підприємцем певних економ ф-ій:

а) ресурсної (знаходження необхідних для реалізації під-цьких цілей ресурсів);

б) організаторської (поєднання факторів вир-ва, без чого не можна створити благо, що дає прибуток + оптимальна пропорційність між залученими факторами вир-ва)

в) творчої (пошук та генерування новаторських ідей щодо вдосконалення технологій та форм вир-ва і збуту продукції)

Підприємництво здійснюється на основі:

·                 вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності;

·                 самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

·                 вільного найму підприємцем працівників;

·                 комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

·                 вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

·                 самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Розрізняють дві моделі підприємництва: класичну й інноваційну.

Особливість класичної моделі в тому, що вона орієнтується на максимізацію віддачі від наявних у даній фірмі ресурсів. Економічна зацікавленість, одержання прибутку є основними мотивами цього виду підприємництва. Схема дій цієї моделі така: оцінка наявних ресурсів; вивчення можливостей досягнення мети; використання тієї можливості, яка забезпечує максимальну віддачу від наявних ресурсів.

Інноваційна модель підприємництва передбачає використання будь-яких можливостей (у межах закону). Схема дій тут така: формулювання мети; вивчення зовнішнього середовища і пошук альтернативних можливостей; оцінка своїх ресурсів і співставлення їх із знайденими можливостями; пошук у зовнішньому середовищі додаткових джерел, якщо бракує власних ресурсів; дія згідно з найбільш вигідним альтернативним варіантом та залучення своїх і зовнішніх ресурсів.

Бізнес - це справа, ділова активність, направлена на вирішення завдань, пов'язаних в кінцевому рахунку із здійсненням на ринку операцій обміну товарів і послуг між економічними суб'єктами ринку, з використанням форм та методів конкретної діяльності, які склалися в ринковій практиці. Бізнес робиться заради одержання доходу (прибутку) від результатів діяльності у найрізноманітніших сферах - виробництві і торгівлі товарами та послугами, банківській та страховій справах, при проведенні транспортних, орендних і багато інших операцій як видів діяльності.

Бізнес - поняття більш широке, ніж підприємницька діяльність, оскільки до бізнесу відноситься здійснення будь-яких одноразових комерційних угод в будь-якій сфері діяльності, які направлені на одержання доходу. Суб'єкт в бізнесі називається бізнесменом або комерсантом.

36.


07.06.2016; 08:36
хиты: 132
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь