пользователей: 28037
предметов: 12007
вопросов: 223477
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Фактори регіонального розвитку та їх характеристика.

До факторів регіонального розвитку належать:

1) економіко-географічне положення і природно-ресурсний потенціал регіону;

2) виробництво на території регіону;

3) система розселення і трудовий потенціал регіону;

4) соціальна інфраструктура регіону.

Економіко-географічне положення (ЕГП) є одним з вирішальних факторів економічного розвитку регіону.

Економіко-географічне положення можна розглядати за такими основними ознаками:

Відносно елементів суспільного відтворення. За цією ознакою розрізняють такі види економіко-географічного положення:

 - виробничо-географічне, тобто положення щодо баз матеріального виробництва, центрів тяжіння господарського життя або економічних ресурсів;

 - ринкове - відносно ринків збуту споживчих товарів виробничого призначення;

демографічне - відносно зосередження населення, трудових ресурсів;

 - транспортно-географічне - відносно транспортної мережі з урахуванням її перевізної здатності, швидкості та вартості транспортування.

Відносно району, області, країни. Це ЕГП поділяється на: центральне; периферійне; ексцентричне.

Розвиток галузей, де найефективніше розвинуті малі форми організації на основі приватної власності (сфера обслуговування, сільське господарство, легка, харчова промисловість тощо), відбувається під впливом ринкових важелів: попиту, пропозиції, конкуренції і ціни. Функції держави зводяться до регулювання ринкових процесів;

Розміщення і розвиток підприємств базових галузей економіки, таких як паливно-енергетичний комплекс, гірничовидобувна промисловість, металургія, деякі галузі машинобудування і хімічної промисловості потребує економічного обґрунтування.

Населення виступає найважливішим фактором економічного і соціального розвитку, оскільки воно:

 - є основою формування трудових ресурсів;
 - формує споживацьке середовище;

 - є суб'єктом майнових відносин;
 - є суб'єктом інвестиційних процесів.

Соціальна інфраструктура - це сукупність, або комплекс, галузей, призначенням яких у суспільному поділі праці є задоволення потреб населення у соціально-побутових і соціально-духовних послугах. (Торгівля і громадське харчування, Житлово-комунальне господарство, Побутове обслуговування., Пасажирський транспорт і засоби зв'язку)

Розвиток усіх ланок обслуговування населення має бути комплексним. Умовами комплексного розвитку соціальної інфраструктури в регіонах є:

 - врахування регіональних чинників, що визначають обсяг і структуру потреб населення в послугах;
 - розроблення і використання нормативів з урахуванням особливостей статей видатків;

 - досягнення оптимальних меж і внутрішньо-регіональних пропорцій у розвитку соціальної інфраструктури;

 - обґрунтоване визначення обсягів капітальних вкладень у галузі соціальної інфраструктури та їх розподіл за підгалузями.
85.


31.05.2016; 16:46
хиты: 226
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь