пользователей: 28045
предметов: 12017
вопросов: 223690
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Науково-технічний прогрес як чинник розвитку регіонів України.

Особливе значення для регіонального розвитку має науково-технічний фактор. Його складові можуть справляти суттєвий вплив на зміну традиційних та появу нових потреб, нова техніка та нові прогресивні технології можуть змінити господарську, соціальну і культурну структуру регіонів.

Досить значний вплив на регіональний розвиток мають нові напрямки науково-технічного прогресу - комплексна механізація, автоматизація, електронізація, інформатизація, хімізація виробництва, активна інноваційна діяльність (впровадження нововведень). Вирішальним засобом задоволення потреб країни та регіонів у виробничих ресурсах повинні стати ресурсозберігаючі технології, але це можливо тільки після стабілізації економіки, щоб основний приріст попиту на сировину і матеріали можна було б задовольнити за рахунок їх економії.

Нова техніка може дати колосальний економічний і соціальний виграш, однак недоліки при виборі місць її використання наносять значний збиток. Про це вказують розташування атомних електростанцій з недостатньо захищеним обладнанням (реактори на теплових нейтронах) в густонаселених районах при недотриманні достатніх заходів безпеки, забруднення довкілля при видобутку корисних копалин, затоплення сільськогосподарських угідь, загроза чистоті водоймищ та інше при помилковому розташуванні підприємств і спеціалізації регіонів. Близько до науково-технічного прогресу слід розглядати фактор інновацій, знань та навичок, здатних якісно змінити стан регіональної економіки.

Реалізація закономірностей розміщення виробництва і принципу вирівнювання рівнів економічного, соціального й культурного розвитку економічних районів сприяла б створенню наукових центрів в усіх регіонах України.

Особливо науково-технічний прогрес важливу роль відіграє у розміщенні виробництва хімічної галузі, яка значно розширює можливості задоволення потреб підприємств у сировині та основних матеріалах, створює можливість економити натуральні види сировини, утилізувати відходи у різних галузях (гірничодобувній, деревообробній, сільськогосподарській, харчовій та інших) та активно впливати на поліпшення охорони навколишнього середовища.

 

39.


31.05.2016; 16:46
хиты: 150
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь