пользователей: 28210
предметов: 12107
вопросов: 227579
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.

Банківська система - це сукупність взаємопов'язаних фінансово-кредитних установ (банків), які функціонують в межах єдиного фінансового механізму певної країни у визначений історичний період. Банківська система є підсистемою фінансової системи конкретної держави.

Загалом у світовій практиці виділяють два основних типи побудови банківської системи:

- однорівнева банківська система; - дворівнева банківська система.

Банк — кредитно-фінансова установа, яка зберігає кошти і капіталовкладення, надає кредити та здійснює послуги по фінансових операціях.

У ринковій економіці функціонують різні види банків, які класифікуються за певними ознаками:_За формою власності: державні; акціонерні;кооперативні._За масштабами операцій: роздрібні (акумулюють кошти численних клієнтів, невеликі за обсягом. При цьому потрібна розвинута інфраструктура);оптові. Обслуговують незначну кількість великих клієнтів, а необхідні ресурси залучають на фінансовому ринку._За територіальним охопленням: міжнародні;регіональні;банки, що ведуть діяльність у національному масштабі (колишні спеціалізовані банки)._За колом виконуваних операцій: спеціалізовані;універсальні._За порядком формування статутного фонду комерційні банки поділяються на публічні та приватні акціонерні товариства та пайові банки.

Функції ценр.банку: а) розробка та реалізація грошово-кред.політ. б) зберігання золотовалютних резервів країни в) акумуляція та зберігання касових резервів комерційних банків.

Ф-ї комерц.банків а) ведення поточних рахунків б) акумуляція строкових депозитів вкладників; в)видача готівкових засобів)перерахування з одного рахунку на ін.д) продукування кредитних грошей.

Основними функціями банків є:-перетворення тимчасово вільних фінансових коштів в капітал; -посередництво в кредиті;-посередництво в платежах; -створення кредитних засобів обігу.

Банківська. система – законодавче встановлене, строго структурована сукупність фін. посередників гр. ринку, які займаються банк. дія-тю.  Первинну основу банк. дія-ті складає комплекс з 3-х операцій: 1) приймання гр. коштів від клієнтів на вклади 2) представлення клієнтам кредитів та створення нових платіжних засобів 3) здійснення розрахунків між клієнтами.

Класифікація. За строками користування банківські кредити поділяють на:

— короткострокові (до 1 року); — середньострокові (до 3 років); — довгострокові (понад 3 роки).

За забезпеченням виділяють такі види банківського кредиту:

- забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами); вартість застави звичайно перевищує суму кредиту; - гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи); - з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації); - незабезпечені (бланкові кредити).

За ступенем ризику банківські позики поділ на: стандартні кредити та кредити з підвищеним ризиком.

За методами надання виділяють такі види банківських кредитів:- у разовому порядку; - відповідно до відкритої кредитної лінії; - гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання); - за потребою.

За методами погашення банківські кредити поділяються на такі, що погашаються:- водночас; - у розстрочку; - достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника); - з регресією платежів; - після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).За формою залучення (організації) банківський кредит поділяється на:- двосторонній (комерційний банк — позичальник); - консорціумний; - "дзеркальний"; - багатосторонній (паралельний).


07.06.2016; 08:06
хиты: 158
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь