пользователей: 28056
предметов: 12023
вопросов: 223880
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

.Ринкова ціна: сутність, механізми формування. Види цін.

 

Ринкова ціна — це домінуюча на ринку у відповідному часовому відрізку ціна на товар (послуги, роботи), що виплачується за нього в процесі купівлі-продажу незалежно від індивідуальних витрат виробників на його виробництво і реалізацію.

На практиці вартість одного товару часто вища, ніж вартість іншого товару, але ринкова ціна його менша, тобто ринкова ціна встановлюється безпосередньо на ринку під впливом співвідношення попиту і пропозиції. Іноді таку ціну називають вільною; вона не встановлюється спеціальними органами, не нав'язується згори.

Формування цін у ринковій економіці здійснюється під впливом багатьох факторів:

  • затрати на виготовлення товару
  • вплив попиту і пропозиції
  • психологічні фактори (чим вища ціна, тим товар якісніший)

Механізм ціноутворення в ринкових умовах реалізується через цінову політику, що являє собою комплекс цінових стратегій і тактич­них прийомів щодо ініціативної зміни цін на товари й послуги підприємства:

    визначення зв'язку ціни з життєвим циклом товару (послуги);

 

  • моделювання ставлення покупців, окремих прошарків;

 

  • визначення місця ціни в системі конкуренції на ринку конкретного товару чи послуги;

 

  • визначення характеру цінової адаптації нових товарів (послуг) на ринку;

 

  • аналіз обмежень ринкового й неринкового характеру щодо ціни;

 

  • визначення можливого діапазону зміни ціни від мінімальної до мак­симальної величини;

 

  • вибір методу розрахунку вихідної ціни товару (послуги);

 

  • визначення тактичних прийомів ініціативної зміни вихідних ринкових цін.


07.06.2016; 07:57
хиты: 113
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь