пользователей: 28205
предметов: 12092
вопросов: 227127
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Конкуренція: сутність, форми. Методи конкурентної боротьби.

Конкуренція- економічне суперництво між відокремленими виробниками продукції, робіт,послуг щодо задоволення інтересів пов’язаних з продажем продукції,виконанням робіт, наданням послуг одним і тим самим споживачам.

Конкуренцію породжують об'єктивні умови ринкового господарювання: різні форми власності на засоби виробництва; повна економічна відокремленість і свобода вибору господарської діяльності товаровиробників, їх повна економічна залежність від кон'юнктури ринку; боротьба за джерела сировини, ринки збуту виробленої продукції, сфери використання капіталу з метою отримання найбільшого прибутку.

 

Конкуренція може діяти в таких основних формах: вільна, монополістична, олігополістична. За умови, коли виробництво в певній галузі монополізоване одним великим підприємством, — конкуренція відсутня.

 

В умовах чистої конкуренції існує дуже велика кількість фірм, що виробляють стандартизований (однорідний) продукт. Нові фірми можуть досить легко увійти в галузь, тобто розпочати в ній виробничу або торгову діяльність.

 

Монополія - ринок, на якому єдина фірма здійснює 100% продажу певного продукту, що не має замінювачів. Проникнення в галузь додаткових фірм заблоковано, тому фірма представляє собою всю галузь.

 

Олігополія відрізняється невеликою кількістю фірм, і ця небагаточисельність означає, що рішення про визначення цін і обсягів виробництва є взаємозалежними. Продукти можуть бути однорідними (наприклад, сталь або золото) або диференційованими (автомобілі чи будинки). Як правило, вступ в олігополістичні галузі - справа досить важка.

 

На конкурентному ринку суперники використовують різні методи боротьби: цінові, нецінові, нечесні (недобросовісні) та чесні ( добросовісні).

 

Цінова - це конкуренція за рахунок зміни витрат.

Нецінова - це конкуренція, при якій використовують будь-які інші методи, окрім зниження цін.(з додатковими послугами)

Недобросовісна - це діяльність суб’єктів господарювання, яка порушує загальноприйняті правила і норми конкуренції. При цьому порушуються закони і неписані правила.

Добросовісна - це діяльність суб’єктів господарювання, спрямована на одержання комерційної вигоди і забезпечення домінуючого становища на ринку, яка не викликає обман споживачів, партнерів,суб’єктів господарювання, держави.


07.06.2016; 07:52
хиты: 133
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь