пользователей: 27948
предметов: 11958
вопросов: 222107
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

.Сутність грошей та їх функції. Закони грошового обігу.

Функції грошей – це дії, які вони здійснюють у ринковій економіці. Функції: 1)як міра вартості - гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни; 2)як засіб обігу – гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг; 3)як засіб платежу - грощі обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами ек. відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення; 4)як засіб нагромадження - гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення; 5)функції грошей в сфері міжнародних економічних відносин - гроші обслуговують рух вартості в міжнарод. ек. обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами. Види грошей: 1)товарні (здатні виступати знаряддям обміну); 2)металеві; 3)паперові; 4)кредитні (чек, банкнота, кредитна картка; 5)електронні.

Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, які обслуговують реалізацію товарів і нетоварних платежів у господарстві.

Обіг грошей здійснюється на основі законів. Закон грошового обігу передбачає, що грошова маса повинна дорівнювати необхідній для обігу маси грошей.

Більшість сучасних західних економістів для визначення кількості грошей, необхідної для обігу, базуються на неокласичній теорії збалансованості грошової і товарної мас, запропонованої американським економістом І. Фішером: M×V = P×Q (M – маса грошей в обігу; V – середня швидкість обігу грошей; Р – середній рівень цін на товари та послуги;

Q – кількість товарів та послуг, представлених на ринку).


07.06.2016; 07:31
хиты: 109
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь