пользователей: 28053
предметов: 12021
вопросов: 223816
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

13.Ресурси виробництва, їх обмеженість та склад. Крива виробничих можливостей.

Ресурси виробництва - це сукупність тих природних, соціальних, духовних сил, які можуть бути використані в процесі створення товарів, послуг та інших цінностей.

Важливим чинником, від якого залежить обсяг виробництва, є економічні ресурси, якими володіє суспільство.

Економічні ресурси – сукупність ресурсів, що використовуються для виробництва товарів та послуг.

Основні групи ресурсів виробництва:

  • природні ресурси
  • матеріальні ресурси, створені працею людей (обладнання, устаткування)
  • трудові ресурси
  • фінансові або інвестиційні ресурси
  • інформація

Для будь-якої економіки типовим є дефіцит виробничих ресурсів.

Абсолютна обмеженість ресурсів пов’язана з недостачею ресурсів для задоволення всіх потреб членів суспільства. Частіше характерна для природних та трудових ресурсів.

Відносна обмеженість ресурсів характеризується тим, що для задоволення певних, обмежених потреб ресурсів достатньо. Частіше такий вид обмеженості притаманний для матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів.

Ефективне використання ресурсів у межах країни передбачає їх повну зайнятість, що в свою чергу, забезпечує потенційний обсяг виробництва. якщо у виробництві задіяні всі наявні суспільні ресурси, то економка перебуває на межі виробничих можливостей.

Межа виробничих можливостей – показує максимально можливий обсяг виробництва певного конкретного товару за наявних ресурсів і знань,я кі має у своєму розпорядженні конкретна національна економіка.

Крива́ виробни́чих можли́востей — залежність, що графічно ілюструє можливості одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеженості ресурсів, що витрачаються на виробництво цих продуктів.

     


07.06.2016; 07:45
хиты: 128
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь