пользователей: 28054
предметов: 12022
вопросов: 223856
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» политология
» полит экз

полит экз

1 1)Розкрийте предмет, методи та функції політології.
2 2) Охарактеризуйте сучасні футурологічні концепції.
3 3) Розкрийте зміст поняття «політика».
4 4) ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ
5 5) Політичні вчення Стародавньої Греції.
6 6) Поняття, типологія, стилі політичної діяльності.
7 7) Розкрийте специфіку античних поглядів на політичну владу.
8 8)Дайте характеристику політичному режиму в Україні наСучасному етапі
9 9) Розкрийте специфіку політичної думки у країнах Стародавнього Сходу.
10 10) Охарактеризуйте концептуальні підходи до визначення політичної влади.
11 11. Охарактеризуйте політичну думку часів середньовіччя.
12 12. Дайте характеристику типам політичних режимів.
13 13. Політичні концепції Нового часу.
14 14. Політична система суспільства: суть, елементи, типи.
15 15. Формування політичної доктрини марксизму.
16 16. Партійні системи: поняття, типи.
17 17. Охарактеризуйте основні ідейно - політичні течії сучасності: (неолібералізм, неоконсерватизм, неомарксизм, неофашизм).
18 18. Дайте характеристику політичної влади як суспільного явища.
19 19. Назвіть характерні риси політична думка Київської Русі.
20 20. Розкрийте зміст поняття ресурси політичної влади.
21 21. Вітчизняні політичні доктрини в Галицько-Волинській та Литовсько-Польській державах (XIV - I пол. XVII в.).
22 22. Легітимність політичній влади: сутність та види. М. Вебер як класик західної політології
23 23. Українсько-політична думка козацько - гетьманської доби (ІІ пол. ХVII - кінець XVIII в.)
24 24. Політична влада: сутність, функції, інститути
25 25. Ключеві якості сучасного політичного лідера та оцінка ефективності його політичної діяльності. Імідж лідера.
26 26. Громадянське суспільство: головні ознаки та інститути
27 27. Політична думка України XIX - XX століття
28 28. Етнополітичні конфлікти: характер, причини, шляхи вирішення
29 29. Охарактеризуйте українську політичну думку 40 - 90р.р. XX століття
30 30. Теоріїпоходження і сутності держави
31 31.ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ У ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ІНТЕР’ЄРІ XXI СТОЛІТТЯ
32 32 РОЗКРИЙТЕ СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ ТА СИСТЕМИ РЕКРУТУВАННЯ
33 33 РОЗКРИЙТЕ ПОНЯТТЯ «ОПОЗИЦІЯ» ТА ЇЇ РОЛЬ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА.
34 34 НАЗВІТЬ ХАРАКТЕРНІ РИСИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: Д. ДОНЦОВ, В. ЛИПИНСЬКИЙ, В. ВИННИЧЕНКО, І. ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ.
35 35 НАЗВІТЬ ЗМІНИ, ЯКІ ЗАЗНАЛА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ЄВРОПИ ЗА ЧАСІВ ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ.
36 36 ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
37 37 ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ (КЛАСИЧНА, ЛІБЕРАЛЬНА, СОЦІАЛІСТИЧНА, ПРЕДСТАВНИЦЬКА, ПЛЮРАЛІСТИЧНА, ЕЛІТАРНА, ПЛЕБІСЦИТАРНА, ПАРТИЦИПАРНА)
38 38 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТИПИ
39 39ФОРМИ ДЕМОКРАТІЇ: БЕЗПОСЕРЕДНЯ, ПРЕДСТАВНИЦЬКА, ПРОФЕСІЙНА.
40 40.ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: МАЖОРИТАРНА, ПРОПОРЦІЙНА, ЗМІШАНА
41 41. Демократія як гуманістична цінність.
42 42. Політична свідомість та політична поведінка
43 43. Охарактеризуйте виборчу кампанію як форму політичної діяльності.
44 44.Дайте характеристику типам політичного лідерства.
45 45. Дайте визначення глобальних політичних проблеми сучасності
46 46. Охарактеризуйте теорії лідерства («теорія рис», «ситуаційна концепція», «психологічні концепції», «теорія послідовників»
47 47. Дайте характеристику демократії як форма політичного режиму
48 48. Порівняйте класичні теорії еліт: В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс.
49 49. Політична соціалізація: сутність, функції, етапи, типи.
50 50. Класифікація політичних партій та їх роль в політичній системі суспільства
51 51. Н. Макіавеллі як засновник світської політичної науки.
52 52. Політичні партії: сутність, функції, ознаки.
53 53.Політологія як наука, її структура та місце у системі суспільних наук
54 54. Сучасні теорії нації (історико - економічна, психологічна, культурологічна, етнологічна, територіальна)
55 55. Охарактеризуйте місце і роль міжнародної політики в житті суспільства
56 56. Розкрийте лобізм як політичну практику.
57 57Політична система сучасної України.
58 58.Громадські організації і рухи: поняття, мета, функції.
59 59.Назвіть ключеві якості сучасного політичного лідера та критерії оцінки ефективності його політичної діяльності.
60 60. Розкрийте поняття «громадянське суспільство» та охарактеризуйте його головні ознаки та інститути.
08.12.2015; 08:57
хиты: 1142
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь