пользователей: 29565
предметов: 12267
вопросов: 231328
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» политология
» полит экз

политология

1 Розкрийте предмет, методи та функції політології.
2 Охарактеризуйте сучасні футурологічні концепції.
3 Розкрийте зміст поняття «політика».
4 ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ
5 Політичні вчення Стародавньої Греції.
6 Поняття, типологія, стилі політичної діяльності.
7 Розкрийте специфіку античних поглядів на політичну владу.
8 Дайте характеристику політичному режиму в Україні наСучасному етапі
9 Розкрийте специфіку політичної думки у країнах Стародавнього Сходу.
10 Охарактеризуйте концептуальні підходи до визначення політичної влади.
11 20. Розкрийте зміст поняття ресурси політичної влади.
12 Вітчизняні політичні доктрини в Галицько-Волинській та Литовсько-Польській державах (XIV - I пол. XVII в.).
13 Легітимність політичній влади: сутність та види. М. Вебер як класик західної політології
14 Українсько-політична думка козацько - гетьманської доби (ІІ пол. ХVII - кінець XVIII в.)
15 Політична влада: сутність, функції, інститути
16 Назвіть ключеві якості сучасного політичного лідера та критерії оцінки ефективності його політичної діяльності.
17 Ключеві якості сучасного політичного лідера та оцінка ефективності його політичної діяльності. Імідж лідера.
18 41. Демократія як гуманістична цінність.
19 Політична свідомість та політична поведінка
20 Охарактеризуйте виборчу кампанію як форму політичної діяльності.
21 Дайте характеристику типам політичного лідерства.
22 Дайте визначення глобальних політичних проблеми сучасності
23 Охарактеризуйте теорії лідерства («теорія рис», «ситуаційна концепція», «психологічні концепції», «теорія послідовників»
24 Дайте характеристику демократії як форма політичного режиму
25 Порівняйте класичні теорії еліт: В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс.
26 Політична соціалізація: сутність, функції, етапи, типи.
27 Класифікація політичних партій та їх роль в політичній системі суспільства
28 Н. Макіавеллі як засновник світської політичної науки.
29 Політичні партії: сутність, функції, ознаки.
30 Політологія як наука, її структура та місце у системі суспільних наук
31 Сучасні теорії нації (історико - економічна, психологічна, культурологічна, етнологічна, територіальна)
32 Охарактеризуйте місце і роль міжнародної політики в житті суспільства
33 Розкрийте лобізм як політичну практику.
34 Політична система сучасної України.
35 Громадські організації і рухи: поняття, мета, функції.
36 Розкрийте поняття «громадянське суспільство» та охарактеризуйте його головні ознаки та інститути.
37 Громадянське суспільство: головні ознаки та інститути
38 Політична думка України XIX - XX століття
39 Етнополітичні конфлікти: характер, причини, шляхи вирішення
40 Охарактеризуйте українську політичну думку 40 - 90р.р. XX століття
41 Теоріїпоходження і сутності держави
07.12.2015; 18:47
хиты: 1259
рейтинг:0
Общественные науки
политология
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь