пользователей: 30283
предметов: 12382
вопросов: 234353
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» History222
» ВЛК
» Нова історіяяяяя 2
» История Зарубежной Культуры
» Украинский язык
» Валеология
» Андр
» Istoriografhy
» Азия и Африка
» Економика
» Нова історія
» Религия
» Державний
» ІСТОРІОГРАФІЯ!
» Правознавство
» New history
» Ек
» НОВА ІСТОРІЯ !!!
» СЛОВЯНИ
» ШЦР
» Політологія
» СЛН
» СпецКурс
» СамробШНЦР
» МДЛ ШНЦР
» Культура
» ЕКЗАМЕН ШНЦР
» ШНЦР МОДУЛЬ
» СЛОВЯНИ №2
» І
» Філософія
» ШНЦР САМ
» Соціо
» ІСК Модуль
» E
» ІІІІІІІІІ
» Укр еміграція
» Методологія
» КНП КУЛ
» Етика
» Візантія)
» Мова історії
» Проблеми давньої історії
» ЯІ
» Mandr
» АКТ ПРБ НОВІТ ШНЦР

История Зарубежной Культуры

1 Проблема культурогенезу.
2 Трудова концепція походження культури.
3 Психологічна концепція походження культури.
4 Ігрова концепція походження культури.
5 Теорія пасіонарності про походження культури.
6 Еволюціоністські теорії культурного розвитку
7 Циклічні теорії культурного розвитку.
8 Хвильова модель культурного розвитку
9 Нелінійна схема культурного розвитку.
10 Концепція культурно-історичних типів М.Я. Данилевського.
11 Філософія культури О.Шпенглера
12 Концепція «коловороту локальних цивілізацій» А.Тойнбі.
13 Загальна характеристика та хронологічні рамки первісної культури. Особливості первісного мистецтва.
14 Загальна характеристика давніх цивілізацій: культурологічний аспект.
15 Соціально-політична структура та релігійно-міфологічні уявлення єгиптян та народів Месопотамії.
16 Релігійно-міфологічні уявлення в стародавньому Китаї
17 Грецька античність: головні риси
18 Римська античність і її характер.
19 Особливості культурного розвитку Стародавньої Японії.
20 Античність як історико-культурна передумова європейської культури.
21 Середньовіччя як культурно‒історична епоха
22 Характерні риси Середньовічної культури Візантії.
23 Oсобливості культури арабського Сходу.
24 Художньо-естетичні стилі західноєвропейського Середньовіччя.
25 Феномен рицарської куртуазної культури.
26 Періодизація та особливості давніх культур Мезоамерики.
27 Характерні риси історії культури італійського Відродження. Особливості Північного Відродження.
28 Пізнє Відродження.
29 Реформація як культурологічне поняття. Ідейні витоки Реформації.
30 Контрреформація та її наслідки для культурного розвитку
31 Поняття «культура Нового часу», її характерні риси.
32 Світ повсякдення стародавньої Індії.
33 Середньовічної культури Візантії
34 Типові риси естетики бароко.
35 Реалізм у мистецтві 17 ст
36 «Просвітництво» як культурологічне поняття. Головні засади культури Просвітництва.
37 Особливості англійського Просвітництва.
38 Французьке Просвітництво. Енциклопедизм.
39 Особливості німецького Просвітництва.
40 Художньо-естетичні напрями доби Просвітництва: класицизм, ампір, реалізм, сентименталізм.
41 Рококо як художньо-естетичний напрям.
42 Характерні риси культури ХІХ ст.
43 Епохальні відкриття в науці і техніці в 19 столітті.
44 Розвиток філософії у ХІХ ст
45 Романтизм як художньо-естетичний напрям
46 Реалізм як художньо-естетичний напрям.
47 Натуралізм як художньо-естетичний напрям.
48 Імпресіонізм як художньо-естетичний напрям
49 Символізм як художньо-естетичний напрям.
50 Постімпресіонізм як художньо-естетичний напрям.
51 Еклектизм як художньо-естетичний напрям
52 Особливості мистецтва ХХ ст. Модернізм та реалізм у культурі ХХ ст.
53 Течії модернізму: фонізм, кубізм.
54 Течії модернізму: футуризм, конструктивізм.
55 Абстракціонізм як течія модернізму.
56 Течії модернізму: експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм.
57 Реалістичні тенденції у мистецтві другої половини ХХ ст.: неореалізм, магічний реалізм.
58 Феномен постмодернізму.
59 Постмодернізм у мистецтві: поп-арт, фотореалізм.
60 Постмодернізм у мистецтві: сонористика, алеаторика.
хиты: 11036
рейтинг:+11
Гуманитарные науки
история
всемирная история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2019. All Rights Reserved. помощь