пользователей: 28375
предметов: 12171
вопросов: 229156
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» History222
» ВЛК
» Нова історіяяяяя 2
» История Зарубежной Культуры
» Украинский язык
» Валеология
» Андр
» Istoriografhy
» Азия и Африка
» Економика
» Нова історія
» Религия
» Державний
» ІСТОРІОГРАФІЯ!
» Правознавство
» New history
» Ек
» НОВА ІСТОРІЯ !!!
» СЛОВЯНИ
» ШЦР
» Політологія
» СЛН
» СпецКурс
» СамробШНЦР
» МДЛ ШНЦР
» Культура
» ЕКЗАМЕН ШНЦР
» ШНЦР МОДУЛЬ
» СЛОВЯНИ №2
» І
» Філософія
» ШНЦР САМ
» Соціо
» ІСК Модуль
» E
» ІІІІІІІІІ
» Укр еміграція
» Методологія
» КНП КУЛ
» Етика
» Візантія)
» Мова історії
» Проблеми давньої історії
» ЯІ
» Mandr
» АКТ ПРБ НОВІТ ШНЦР

Державний

1 Стародавній Єгипет: державність, суспільство, культура.
2 Стародавня Месопотамія та Мала Азія: державність, суспільство, культура.
3 Світова Перська держава у VI-V ст. до н.е.
4 Стародавня Індія: державність, суспільство, культура.
5 Стародавній Китай: державність, суспільство, культура.
6 Крито-мікенська цивілізація.
7 Становлення і розвиток демократичної (на прикладі Афін) та олігархічної (на прикладі Спарти) полісних систем у стародавній Греції.
8 Греко-македонська експансія на Схід: передумови, хід, наслідки. Елліністична цивілізація.
9 Утворення Середземноморської Римської держави (- ст. до н.е.): етапи та наслідки.
10 Еволюція Римської імперії та ідеології. Принципат. Домінат.
11 Особливості розвитку античної культури.
12 Велике переселення народів та утворення варварських держав. Типологія генези феодалізму.
13 Візантійська імперія та її внесок у світову цивілізацію (політика, релігія, культура).
14 Слов’янські народи VI - XVI ст.: проблеми розселення, державотворення та цивілізаційного розвитку.
15 Еволюція держави в середні віки.
16 Епоха хрестових походів: передумови, хід, наслідки.
17 Типологія середньовічного урбанізму
18 Церква в середньовічній Європі.
19 Культура середньовічної Європи
20 Особливості міжнародних відносин у Європі середньовічної доби.
21 Арабський халіфат: релігія, експансія, політика, культура.
22 Османська імперія (XIV - XVII ст.): експансія, політика, господарство, культура, релігія.
23 Індія в добу Середньовіччя (III - XVII): політика, господарство, культура, релігія.
24 Східна Азія та Великий Степ в добу Середньовіччя ( ст.): політика, господарство, культура, релігія.
25 Культура Відродження: етапи, специфіка, наслідки, особистості.
26 Великі географічні відкриття та їх наслідки.
27 Реформація: сутність, етапи, напрямки, значення.
28 Ранній абсолютизм у Європі кінця XV першої половини XVII ст.
29 Розвиток освіти і науки в країнах Західної Європи XVI- першої половини XVII ст.
30 Англія з серединиXVIІ- до кінця XVIII ст. Промисловий переворот та його наслідки.
31 Війна за незалежність та становлення державності США.
32 Просвітництво: витоки, ідеологія, напрямки, регіональні особливості та наслідки.
33 Абсолютна монархія у Європі (XVII- XVIII ст.). «Освічений абсолютизм» як загальноєвропейське явище.
34 Угорщина і Трансільванія під владою у Габсбургів XVII - XVIII ст. Національно-визвольна війна під керівництвом Ф.Ракоці ІІ (1703 - 1711 рр.)
35 Велика Французька революція: передумови, перебіг, наслідки, новітні оцінки.
36 Війни наполеонівської Франції в період імперії (1804 - 1814 рр.). Битва при Ватерлоо.
37 Віденський конгрес 1814 - 1815 років: міжнародні та територіальні зміни у Європі.
38 Війни за незалежність колоній Латинської Америки: передумови, хід, наслідки.
39 Революції та реформи в країнах Європи ХІХ ст.: передумови, хід, наслідки, новітніоцінки.
40 Австрійська імперія у 50 - 60-х рр.. ХІХ ст. Дуалістична угода 1867 р. та її оцінка.
41 Об’єднання Німеччини: передумови, хід, наслідки. Отто фон Бісмарк.
42 Об’єднання Італії: передумови, хід, наслідки. Джузеппе Гарібальді.
43 Громадянська війна та період Реконструкції в США: передумови, хід, наслідки. Авраам Лінкольн.
44 Австрійська імперія другої половини XVII - XVIII ст. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ.
45 Міжнародні відносини у кінці ХІХ - на початку ХХ ст.Формування військово-політичних блоків.
46 Причини швидкого економічного розвитку США в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст.
47 Перша світова війна: передумови, перебіг бойових дій, наслідки, нові оцінки.
48 Річ Посполита 1569-1795 рр.: основні етапи розвитку.
49 Слов’янські народи імперій Габсбургів та Османів у боротьбі за незалежність (кінець XVIIІ - початок ХХ ст.).
50 Російська імперія у XVIII- до початку ХХ ст. (політика, суспільство, культура).
51 Китай та Японія у XVII ст - 1918 р.. : загальні тенденції розвитку.
52 Османська імперія, Персія та арабські країни Близького Сходу у ст. - 1918 р.: загальні тенденції розвитку.
53 Антиколоніальні рухи в Азії та Африці у ХІХ - на початку ХХ ст.
54 Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин 20-30-х рр. ХХ ст. Ліга націй.
55 Тоталітарні та авторитарні режими міжвоєнної Європи та Латинської Америки: порівняльна характеристика.
56 Друга світова війна: передумови, перебіг бойових дій, наслідки, нові оцінки.
57 Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин повоєнного часу. «Холодна війна».
58 Західноєвропейські демократії: Велика Британія та Франція (1945 р. - початок ХХІ ст.).
59 Від авторитаризму до демократії: Італія, Іспанія, Португалія, Греція (1945 р. - початок ХХІ ст.).
60 Проблеми політичного та соціально-економічного розвитку Німеччини з 1945 р. - до початку ХХІ ст.
61 Країни Північної Європи (1918 р. - початок ХХІ ст.): порівняльна характеристика.
62 СРСР у 1945-1991 рр.: загальна характеристика
63 Російська Федерація та країни пострадянського простору (від 1991 р.).
64 Країни Централь-Східної Європи міжвоєнного часу: порівняльна характеристика.
65 Сполучені Штати Америки від 1918 р. - до нині: загальна характеристика.
66 Країни Центрально-Східної Європи від 1945 р. - до початку ХХІ ст. (порівняльна характеристика).
67 Китайська Народна Республіка від 1949 р. до нині: загальна характеристика.
68 Провідні країни Східної (Японія, Корея) та Південної Азії (Індія, Пакистан) другої половини ХХ - початку ХХІ ст.: порівняльна характеристика.
69 Провідні країни мусульманського світу (Туреччина, Іран, Єгипет) другої половини ХХ - початку ХХІ ст.: порівняльна характеристика.
70 Провідні країни Тропічної та Південної Африки: від деколонізації до нині.
71 Європейський Союз: становлення та сучасність.
72 Місце і роль тероризму в сучасних міжнародних відносинах та світовій політиці кінця ХХ – початку ХХІ ст.
73 Україна у первісну добу. Трипільська культура.
74 Племена і народи раннього залізного віку на території України.
75 Східнословянські племена в епоху Великого переселення народів.
76 Київська Русь: державність, суспільство, культура.
77 Галицько-Волинська держава.
78 Українські землі в складі Великого князівства Литовського та Польського королівства (1349-1569 рр.).
79 Великий степ, Кримський ханат і Запорізька Січ (XV-XVІ ст)
80 Українські землі в складі Речі Посполитої (1569-1647 рр.)
81 Давня і середньовічна історія Закарпаття.
82 Козацька революція 1648-1657 рр. Б. Хмельницький. Нові оцінки.
83 Українські землі в добу Руїни (1657-1686 рр.).
84 Українські землі наприкінці XVII - початку XVIII ст.
85 Інкорпорація українських земель та Криму Російською імперією (1714-1795 рр.).
86 Доля українських земель в складі Речі Посполитої (1686-1793 рр.).
87 Галичина, Буковина і Закарпаття в складі Австрійської (від 1867 р. - Австро-Угорської) імперії.
88 Українські губернії Російської імперії кінця XVIII - початку ХХ ст.
89 Українські землі в роки Першої світової війни.
90 Українські землі в роки революції 1917-1921 рр.
91 УСРР у 1920-1930-х рр. Нові підходи в оцінці злочинів тоталітарного режиму
92 Західна Україна, Буковина та Підкарпатська Русь у міжвоєнний період: порівняльна характеристика.
93 Українські землі в роки Другої світової війни: нові оцінки.
94 Радянська Україна 1945-1991 рр.: загальна характеристика.
95 Україна в роки незалежності: загальна характеристика.
96 Українська діаспора: історія та сучасність.
29.07.2015; 23:42
хиты: 10082
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2018. All Rights Reserved. помощь