пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

I семестр:
» Історія

Історія

1 1.'Предмет історії української культури'
2 2. Українська національна культура як самобутній соціокультурний феномен, її характерні риси та ознаки. Історична пам'ять як чинник формування національної свідомості.
3 Поняття ментальності та національного характеру, основні риси української ментальності
4 Джерела вивчення історії української культури.
5 Поліетнічний та поліконфесійний склад населення сучасної України.
6 Основні та допоміжні види господарської діяльності українців, їх вплив на формування українського національного характеру.
7 Розвиток ремесел та промислів на українських землях.
8 Особливості традиційного українського житла. Селянський двір та господарські споруди.
9 Традиційний український одяг та його основні функції.
10 Традиційні доповнення до українського костюма: пояси, убір голови, взуття, прикраси.
11 Історія розвитку української національної кухні.
12 Традиції народного харчування: харчові запаси, повсякденні та святкові страви, напої української національної кухні.
13 Традиції української гостинності.
14 Український міфологічний світогляд.
15 Українські народні вірування як синтез язичництва та християнства.
16 Календарна обрядовість як елемент повсякденного життя українців.
17 Українська родина та родинна обрядовість як елемент повсякденного життя українців.
18 Первісна культура та релігійні вірування на території сучасної України. Мізинська стоянка, Кам’яна Могила.
19 Розвиток трипільської культури. Вікентій Хвойка. Пам’ятки трипільської культури на території Черкащини.
20 Культура кіммерійців, скіфів, сарматів, античних міст-держав Північного Причорномор'я на території сучасної України.
21 Особливості духовного життя матеріальної культури та способу життя стародавніх слов’ян. Збруцький ідол як пам’ятка язичницької культури.
22 Розвиток мови, писемності, освіти й наукових знань в Київській Русі. Школи на Русі.
23 Розвиток архітектури, скульптури та живопису (давньоруські мозаїки, фрески, книжкова мініатюра, іконопис) на українських землях доби Київської Русі.
24 Запровадження християнства в Київській Русі та його вплив на подальший культурно-історичний розвиток слов’янських народів.
25 Розвиток усної народної творчості та літератури в добу Київської Русі. Літературні пам’ятки часів Київської Русі. («Повість минулих літ», «Руська правда», «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Слово о полку Ігоревім»).
26 Розвиток друкарства на українських землях.
27 Особливості культурного розвитку Галицько-Волинського князівства. Галицько-Волинський літопис.
28 Роль козацтва у розвитку української культури.
29 Народні думи і пісні ХV-ХVІІ ст., їх тематика і особливості. Бандуристи, лірники.
30 Роль братств у національно-культурному житті України.
31 Острозький колегіум та Києво-Могилянська Академія, їх місце в національно-культурному розвитку українського народу.
32 Полемічна література: причини виникнення та видатні представники.
33 Музична культура і театральне мистецтво України епохи Ренесансу.
34 Архітектура, містобудування образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво епохи Ренесансу.
35 Просвітництво, розвиток суспільно-політичної і філософської думки в Україні. Г.Сковорода.
36 Особливості української барокової архітектури та скульптури.
37 Українське бароко в літературі та образотворчому мистецтві. Літописи Самовидця, Г. Граб'янки і С. Величка.
38 Музична культура України XVIIІ ст.
39 Розвиток науки і освіти в Україні ХІХ ст.
40 Процес становлення національної самосвідомості у ХІХ - початок ХХ ст. на українських землях (Кирило-Мефодіївське братство, «Руська трійця», «Просвіта», літературне товариство ім. Т.Шевченка, діяльність видатних письменників, митців, науковців).
41 Культура України в період розвитку капіталізму і посилення національно-колоніального гніту (ХІХ ст.). Валуєвський циркуляр. Емський указ.
42 Розвиток української літератури в XIX ст.: основні напрямки, теми та представники.
43 Розвиток музичної культури в Україні ХІХ ст. М.В.Лисенко. Музичний фольклор кобзарі, бандуристів, лірників.
44 Українська драматургія та розвиток театрального мистецтва у ХІХ ст. Аматорський і професійний театр.
45 Розвиток образотворчого мистецтва на території сучасної України в XIXст. Діяльність мистецьких об'єднань. Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво ХІХ ст.
46 Розвиток архітектура на території сучасної України у ХІХ ст.
47 Роль музеїв у збереженні культурних надбань і пробудженні національної самосвідомості.
48 Українська культура на зламі століть. Модернізм в культурі межі ХІХ-ХХ ст.
49 Здобутки української культури у період її національно-культурного відродження (1917-1933 рр.).
50 "Розстріляне відродження" в 20-30-х роках ХХ ст. та його трагічні наслідки для української культури.
51 Система освіти в УРСР: досягнення та проблеми.
52 Живопис, скульптура та архітектура в УРСР. Соцреалізм.
53 Український театр та кіномистецтво радянської доби: досягнення та проблеми.
54 Розвиток науки в УРСР.
55 Релігійна політика в УРСР.
56 Розвиток літератури в УРСР. «Шістдесятники» та їхній внесок у розвиток культури.
57 Становлення й розвиток української церкви та її роль в українській культурі.
58 Пам’ятки садово-паркової культури на території України.
59 Розвиток музичного мистецтва, театру та кіно сучасної України.
60 Розвиток української літератури доби незалежності: проблеми і перспективи.
61 Основні тенденції розвитку науки в незалежній Україні.
62 Сучасний стан української архітектури, скульптури, живопису.
63 Освітній процес в незалежній Україні: проблеми та перспективи.
64 Університети як науково-культурні центри в Україні.
65 Роль Черкащини в розвитку української культури (видатні діячі культури, пам’ятки духовної та матеріальної культури).
66 Культура та релігія національних меншин в сучасній Україні.
67 Творчість діячів української культури в еміграції.
68 Місце та роль жінки в розвитку української культури.
69 Українські підприємці-меценати, їх внесок у розвиток української культури.
70 Внесок української культури в загальносвітову культурну скарбницю.
71 Острозький Костянтин
72 Могила Петро
73 Смотрицький Мелетій
74 Ведель Артемій
75 Березовський Максим
76 Бортнянський Дмитро
77 Куліш Пантелеймон
78 Шевченко Тарас
79 Вернадський Володимир
80 Гулак-Артемовський Петро
81 Квітка-Основ’яненко Григорій
82 Максимович Михайло
83 Остроградський Михайло
84 Каразін Василь
85 Чубинський Павло
86 Грінченко Борис
87 Нечуй-Левицький Іван
88 Приймаченко Марія
89 Родина Тобілевичів (Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський)
90 Заньковецька Марія
91 Гулак-Артемовський Семен
92 Курбас Лесь
93 Леонтович Микола
94 Крушельницька Соломія
95 Костенко Ліна
96 Хвильовий Микола (Фітільов)
97 Андрухович Юрій
98 Бойчук Михайло
99 Довженко Олександр
100 Патон Борис
101 Сліпий Йосип
102 Параджанов Сергій
103 Архипенко Олександр
104 Білокур Катерина
105 Ступка Богдан
02.07.2015; 17:25
хиты: 10545
рейтинг:0
Гуманитарные науки
история
история культуры
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь