пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

3 курс:
» социология
» цивильное право
I семестр:
» идпу

социология

1 Альтернатива епістемології malestream’а: перспектива соціології гендерних стосунків.
2 Антропологічний сенс інституціоналізації та соціальної ролі
3 Валідність на надійність соціологічної інформації: визначення, види та співвідношення
4 Вибірка та її види. Репрезантивність та процедура її досягнення.
5 Вимірювання: визначення, види, основні проблеми та шляхи їх подолання.
6 Гендерна стратифікація сучасного українського суспільства та його наслідки
7 Гендерний вимір соціальної стратифікації та його наслідки: випадок сучасних західних суспільств.
8 Головні особливості соціологічної перспективи дослідження наукового знання та науки: розуміння знання та принципів його значення.
9 Девіантна поведінка та її різновиди: головні підходи до визначення понять. Позитивні та негативні наслідки для суспільства.
10 Девіантна, делінкветна та злочинна види поведінки: біологічні, психологічні та соціологічні пояснення
11 Деякі приховані сторони сімейного життя: насильство щодо дітей, жінок та чоловіків.
12 Дихотомічне уявлення про сутність наукового знання : інтерналізм та екстерналізм.
13 Екстерналістське бачення соціологічних методів: концепція подвійної легітимізації (на прикладі контент-аналізу).
14 Зміни в класовій структурі
15 Класовий поділ сучасних західних суспільств: види класів та критерії класового розшарування. Зміни класової структури сучасних західних суспільств та методи її дослідження.
16 Контент-аналіз як метод одержання соціологічних даних: види, можливості та особливості застосування.
17 Концепція середнього класу: історичні витоки та демістифікація підґрунтя.
18 Культура як соціальна система
19 Кількісні та якісні види досліджень: спільне та відмінне. Різновиди якісних соціологічних досліджень та їхні евристичні можливості.
20 Мова як фактор творення суспільства та людини: деякі поняття, гіпотези та результати сучасної соціолінгвістики
21 Наслідки соціального розшарування сучасного українського суспільства
22 Неспеціалізована інстинктуальна організація людини як підґрунтя виникнення суспільства: теорія соціального конструювання реальності П. Бергера та Т. Лукмана.
23 Опитування та його види. Переваги та недоліки.
24 Основні категорії гендерної соціології: стать, категорія статі, гендер та андрогенна особистість.
25 Передумови виникнення та фактори впливу на сучасні процеси соціальної стратифікації в Україні.
26 Порівняльна характеристика теорій соціальної стратифікації: функціональні, (нео) веберіанські та (нео) марксистські перспективи.
27 Пояснення суспільства через звертання до природи людини : Дарвін та соціобіологія.
28 Природа наукового факту в соціології: теоретична насиченість погляду з боку вічності.
29 Середній клас в Україні: соціально-економічні характеристики та особливості вимірювання.
30 Соціальна мобільність: визначення, види та тенденції розвитку в сучасних умовах. Фактори, що їй сприяють, та методи вивчення.
31 Соціальна роль, соціальний статус та соціальний інститут: визначення, основні положення та співвідношення.
32 Соціальна стратифікація як ознака нерівності суспільства: визначення, критерії, принципи та наслідки. Системи/моделі соціальної стратифікації: рабство, касти, стани та класи.
33 Соціально-економічна стратифікація українського суспільства українського суспільства характеризується високим ступенем економічної нерівності та розшарування, значною часткою бідних і злиденних верств.
34 Соціально-психологічні риси злочинців таособливості їхнього вимірювання
35 Соціальні та біологічні відмінності між чоловіками та жінками
36 Соціалізація: визначення, принципи, види та агенти. Відмінності між соціалізацією дорослих та дітей. Випадки «манглі» та госпіталізм.
37 Соціологічні виміри сучасної української сім’ї.
38 Соціологічні виміри явної талатентної злочинності в Україні
39 Соціологічні дослідження: визначення, види, функції та основні категорії (теорія, гіпотеза, операціоналізація). Види кореляції.
40 Сучасний стан явної та латентної світової злочинності
41 Сім’я:визначення, види та тенденції розвитку.Альтернативні типи сім’ї на сучасному етапі
42 Сімя та розмаїття спроб її концептуального осягнення(соціобіологія…).
43 Тенденції розвитку процесів соціальної стратифікації українського суспільства
44 Тенденції розвитку процесів соціальної стратифікації українського суспільства.
45 Теорія патріархату як спроба концептуального осягнення гендерної нерівності: визначення та головні положення
46 Теорія формування гендерної ідентичності та сексуальності Ходоров.
47 Феміністичний погляд на головні причини відтворення гендерної нерівності: економічні та психоаналітичні пояснення.
48 Феміністський підхід до інтерпретації якісних даних: методи аналізу тексту, інтеракції та зображення.
49 Шкалування як засіб узгодження компонентів операціоналізма та пов’язані із ним проблеми. Особливості шкалування за Терстоуном та метод семантичного диференціалу.
50 Шкалування як засіб узгодження компонентів операціоналізма та пов’язані із ним проблеми. Шкалування за Лайкертом та за Гуттманном.
51 Інтерв’ю як вид опитування. Проблеми та шляхи їх подолання.
04.12.2016; 13:28
хиты: 3067
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2021. All Rights Reserved. помощь